Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.2Veikart for e-helsestrategien er publisert på ehelse.no

Veikart for e-helsestrategien er strukturert etter målene i nasjonal e-helsestrategi[2], med tilhørende delmål og aktivitet som foregår eller er planlagt i helse- og omsorgssektoren.

Veikart for nasjonal e-helsestrategi ble lansert som et nytt produkt på ehelse.no i november 2023. I prosessen med å utarbeide dette som et produkt på web er skisser og løsning brukertestet både med personer som kjenner e-helse godt, og med helsepersonell som i mindre grad kjenner e-helse. Brukertestene er gjennomført for å sikre at design, uttrykk og farger er lett forståelig og universelt utformet, og at løsningen kan oppleves som ett nyttig verktøy for mange i helse- og omsorgssektoren. Som et resultat av brukertestene har vi tatt inn funksjonalitet som gjør det mulig å filtrere veikartet både etter strategiens delmål, etter eier av aktiviteter i veikartet og etter brukergrupper. Løsningen gir også tilgang på mer informasjon om aktivitetene med lenker til andre nyttig nettsteder.

Veikart for nasjonal e-helsestrategi finnes nå på ehelse.no, men i løpet av første halvår 2024 vil Veikartet i sin helhet bli flyttet over til Helsedirektoratets hjemmesider.

Lenke til veikart for nasjonal e-helsestrategi på ehelse.no

Siste faglige endring: 31. januar 2024