Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Videreutvikling av Nasjonal porteføljestyring

Utprøving av endringer av kriterier for nasjonal e-helseportefølje

I første kvartal 2024 ble endringer av kriterier for nasjonal e-helseportefølje behandlet i NUIT. Bakgrunnen for endringsforslaget er behov for at nasjonal e-helseportefølje understøtter nasjonal e-helsestrategi ytterligere. NUIT ga sin støtte til å prøve ut de foreslåtte inngangskriterier til Nasjonal e-helseportefølje, under forutsetning av at Nasjonalt Porteføljekontor går i dialog med tiltakseiere knyttet til konsekvenser av endringer. Les mer om saken i referatet fra NUIT

Figuren illustrerer kriterier for nasjonal portefølje, 2b er justeringen som NUIT ga sin støtte for å teste ut.

1. Digitalisering er vesentlig for å oppnå tiltakets formål og tiltaket omhandler kjernevirksomheten i helse- og omsorgstjenesten 2. a) Tiltaket krever koordinering eller samordning på tvers av flere aktører for å lykkes og/eller b) Tiltaket er vesentlig for å lykkes med nasjonal e-helsestrategi

Siste faglige endring: 29. april 2024