Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Drift og forvaltningskostnader

Nasjonal portefølje har oversikt over alle økte drift- og forvaltningskostnader i de nasjonale e-helseløsningene som en konsekvens av investeringer og tiltak i porteføljen.  Tiltak som krever endringer i de nasjonale e-helseløsningene og medfører økning av drift- og forvaltningskostnader for de nasjonale e-helseløsningene skal som hovedregel være i den nasjonale e-helseporteføljen og tilhøre segment Samstyring. Mindre tiltak som gjør små endringer i Helsenorge er unntak, og er ikke en del av nasjonal portefølje.

Noen av tiltakene i nasjonal portefølje rapporterer økte drift- og forvaltningskostnader for de nasjonale e-helseløsningene. Rapporteringen bidrar til synliggjøring av drift og forvaltningskostnadene som skal samfinansieres. Hvert av tiltakene vil behandles i rådsmodellen etter hvert som kostnadene er kjent. Første kvartal hvert år behandles den samlede veksten i kostnader som en konsekvens av tiltakene. NUIT behandlet sist samlede kostnader 15.februar 2024(sak 6/24), og e-helserådet behandlet kostnadene 21.mars 2024 (sak 5/24).

Siden forrige rapportering er tiltaket Program digital samhandling steg1 avsluttet som tiltak og er erstattet med flere tiltak innen satsningen digital samhandling.

Figur 7 Tabellen viser estimert økning (tall fra NHN) i drift og forvaltningskostnader for de nasjonale e-helseløsningene som vil komme som resultat av de pågående tiltakene.
*Tall i parentes i kolonnene 2022, 2023 og 2024 synliggjør drift og forvaltningskostnader som ble dekket internt, av tiltakseier.
**er avhengig av full utfasing av FM. + inkluderer SFM godkjenning 4 mill.kr. Punktet «Helsenorge, Diverse tiltak» dekker økte drift- og forvaltningskostnader for tiltak i porteføljen som ikke har rapportert kostnader direkte, eller der tiltak er utenfor den nasjonale portefølje.

Økning pr år

Tiltak

Kommentar

2022

2023

2024

2025

2026

2027

E-RESEPT 

 

Pasientens Legemiddelliste – SFM

 

(14) *

(24) *

(55)*

56

-5 

 

Pasientens Legemiddelliste – FM

 

 

 

-2

 

 -12** 

 

KJERNE-JOURNAL

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

 Kostnader dekkes av tiltaket inntil videre

(2) *

(2,3) *

  

 

 

Pasientens journaldokumenter

 

 

 

8

9,5

 

 

Pasientens prøvesvar

 

 

 

(17)*

17 

 

 

HELSE-

NORGE

Pasientens journaldokumenter

 

 

 

0,5

0,5

 

 

Digital behandlings- og egenbehandlingsplan

dekkes av tiltaket inntil videre 

(1) *

(1,1)*

 

 

 

 

Pasientens prøvesvar

 

 

 

3

 

 

 

Helsenorge

Diverse tiltak

 

18

10

13,5

14

12

Helsenorge

Overført

 

 

-4

 

 

 

HELSE-

NETTET  med HelseID og grunndata

 

Pasientens journaldokumenter

Tilhørte Program Digital sam-handling før 2024

 

 

2,5

2

 

 

Pasientens måledata Digital hjemmeoppfølging

 

 

 

3

6

 

 MF Helse

 

15

5

 

 

 

 

Sum

millioner kroner

 

15 

23

26,5

104,5

-2

12

I Teknisk beregningsutvalg behandles de totale drift- og forvaltningskostnadene for de nasjonale e-helseløsningene. Helsekort for gravide vil være en del av nasjonal portefølje ved neste rapportering. Kostnader derfra som forventes å treffe kjernejournal er ikke inkludert.
 

Siste faglige endring: 29. april 2024