Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg H. Undersøkelse med ledere i den offentlige tannhelsetjenesten 2019/2021

Tabell/figur H1. Svar fra ledere i den offentlige tannhelsetjenesten om MDO-kompetanse. 17 fylkeskommuner, to kompetansesentre. November 2019. N=19. Absolutte tall.
Tabell/figur H1. Svar fra ledere i den offentlige tannhelsetjenesten om MDO-kompetanse. 17 fylkeskommuner, to kompetansesentre. November 2019. N=19. Absolutte tall.

Siste faglige endring: 18. mai 2022