Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Vedlegg G. Brukerundersøkelse

Tabell/figur G1. Pasientenes tilbud før oppstart av behandling hos MDO-tannlege. «I hvilken grad er disse påstandene riktige? Vurder på en skala fra 1-5, hvor 1=ingen grad til 5=svært stor grad.» Absolutte tall.
Tabell/figur G1. Pasientenes tilbud før oppstart av behandling hos MDO-tannlege. «I hvilken grad er disse påstandene riktige? Vurder på en skala fra 1-5, hvor 1=ingen grad til 5=svært stor grad.» Absolutte tall.
Tabell/figur G2. Viktig ved behandling hos MDO-tannlege. «Hva har vært viktig for deg ift. din behandling hos en tannlege med tverrfaglig spesialkompetanse (MDO-tannlege)? Flere svar er mulig». Absolutte tall.
Tabell/figur G2. Viktig ved behandling hos MDO-tannlege. «Hva har vært viktig for deg ift. din behandling hos en tannlege med tverrfaglig spesialkompetanse (MDO-tannlege)? Flere svar er mulig». Absolutte tall.
Tabell/figur G3. Pasientens opplevelse av å bli behandlet hos tannlege med MDO-kompetanse. «I hvilken grad er disse påstandene riktige? Vurder på en skala fra 1-5, hvor 1=ingen grad til 5=svært stor grad». Absolutte tall.
Tabell/figur G3. Pasientens opplevelse av å bli behandlet hos tannlege med MDO-kompetanse. «I hvilken grad er disse påstandene riktige? Vurder på en skala fra 1-5, hvor 1=ingen grad til 5=svært stor grad». Absolutte tall.

Siste faglige endring: 18. mai 2022