Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.1MDO - virkninger for enkeltpersoner

Ved behov for behandling hos tannlegespesialist kan tiltaket få en positiv virkning for pasienter som i dag ikke har et tilfredsstillende behandlingstilbud.

Flere MDO-tannleger beskriver at de møter pasienter med raserte tannsett, «mennesker som ikke mestrer livene sine». Det blir da vesentlig at pasientene skjønner at de blir ivaretatt og at de møter forutsigbarhet. Det betyr noe å gi disse pasientene et behandlingstilbud hos tannlege som har kunnskap og interesse for fagfeltet og målgruppen. Både MDO-tannleger og pasienter peker på at det noen ganger dreier seg om pasienter som trenger en trygg behandlingssituasjon hos én og samme tannlege (vedlegg G2).

Pasienter som MDO-tannlege får henvist er en sammensatt gruppe. For noen pasienter er reisevei en barriere, mens for andre pasienter er barrieren møtet med behandlere som ikke er trent til å håndtere pasienter med sammensatt psykisk, odontologisk og/eller somatiskmedisinsk problematikk. MDO-tannlegene trekker frem at det er en stor fordel at de kan planlegge ‒ og i mange tilfeller også utføre ‒ hele behandlingsløpet selv.

MDO-tannlegene gjør behandling innenfor alle kliniske disipliner, men de fleste påpeker at de henviser videre der de selv mener de ikke har riktig kompetanse og ikke har hyppig nok kasus til å få tilstrekkelig klinisk trening. Eksempler på hva som henvises videre er særlig avansert protetikk og avansert kirurgi.

Siste faglige endring: 18. mai 2022