Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.4Utilfredsstillende fasiliteter og utstyr til medisinske undersøkelser, inkludert IT-utstyr

I fokusgruppemøtene og questbackundersøkelsen kom det frem at medisinske undersøkelser flere steder ble utført i mindre egnede lokaler, en del hadde utfordringer knyttet til IT-systemene og mangel på tilgang til pasientjournalsystem og internett. Mangel på videokonferansemulighet til fagmiljøet på sykehuset ble også løftet. Det ble også påpekt at det manglet et egnet sted å jobbe med skrivearbeid. Disse faktorene gjorde at flere leger ikke var til stede på barnehuset utenom avtalt tid for KRMU/MU. Personvernmessige utfordringer knyttet til hvor bilder/video fra undersøkelsen skal lagres har også blitt trukket frem.

Flere barnehus har samtidig i dag uutnyttet kapasitet med hensyn til fasiliteter, utstyr og helsepersonell, og kunne gjennomført flere medisinske undersøkelser enn de allerede gjør. Ved et barnehus var det etablert to rom for medisinske undersøkelser, som gjorde at to leger og to sykepleiere i perioder var til stede samtidig på barnehuset og utførte medisinske undersøkelser.

Uansett er det behov for å utbedre de nevnte manglene, og det uttrykkes i fokusgruppene en bekymring fra barnehusene om at fasiliteter og utstyr, i tillegg til personell ressurser, vil være flaskehalser dersom tilbudet skal utvides til å gjelde medisinske undersøkelser til alle barn.

Utstyr og fasiliteter er også utfordringer som er beskrevet i NOVA-rapporten. De konkluderer med at det er mangler ved utstyr og fasiliteter "som fører til unødvendig tidsbruk og frustrasjon" (Bakketeig et al., 2021).

Siste faglige endring: 28. oktober 2022