Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Barnehusene mangler rutiner for gjennomføring av MU

Tilbudet om medisinsk undersøkelse i barnehus er i all hovedsak begrenset til KRMU på oppdrag fra påtalemyndigheten. Dersom politiet ikke begjærer en KRMU, finnes det ingenstandardrutiner eller prosesser for å tilby barna en MU. Dette inkluderer rutiner for bestilling og organisering av MU og en plan for oppfølging av barnet etter en MU. Årsakene til manglende rutiner oppgis blant annet å være uklarheter knyttet til:

  • Hvem som kan henvise til en MU. Ved flere barnehus mener ansatte at de ikke har "juridisk grunnlag" for å bestille MU i de saker der det ikke tas KRMU.
  • Hvem som kan samtykke til en MU der barnet er under 16 år og foreldrene ikke kan samtykke på grunn av deres rolle i saken, eller av andre årsaker. Det er en utbredt oppfatning hos de som jobber i barnehusene at den midlertidig oppnevnte vergen ikke kan samtykke til MU.
  • Hvordan barnet skal følges opp etter at det er gjennomført en MU. Oppfølging av barnet er noe beskrevet i Faglige råd (Helsedirektoratet, 2019), men det fremkommer at det er vanskelig å implementere disse rådene. I forbindelse med oppfølgingen av barnet er det oppgitt uklarhet knyttet til hvilke parter som skal involveres, hva som kan formidles (taushetsbelagte opplysninger), hvem som er ansvarlig oppfølging og hvordan omsorgspersoner skal involveres.

Se de omtale av nevnte juridiske problemstillinger i kapittel 4.

Siste faglige endring: 28. oktober 2022