Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.4Vedlegg 4: Søkestrategi samisk søk – engelsk språk

Litteratursøk fra Bibliotek for helseforvaltningen. Dokumentasjon av søkestrategi.

Brukermedvirkning inne rus og psykisk helse – samisk kontekst – kvalitative studier

Kontaktperson: Line Eikenes Langsholt/Hdir; Rita Sørly/UiT
Søk: Astrid Nøstberg
Fagfelle: Trude Anine Muggerud
Avgrensninger: Norge, Sverige, Finland, Russland
Dublettsjekk i EndNote: Før dublettkontroll: 36 Etter dublettkontroll: 29

Database: Ovid MEDLINE(R) and Epub Ahead of Print, In-Process, In-Data-Review & Other Non-Indexed Citations, Daily and Versions <1946 to April 26, 2022>

Dato: 27.04.2022
Antall treff: 11

Søk i Ovid MEDLINE(R) and Epub Ahead of Print, In-Process, In-Data-Review & Other Non-Indexed Citations, Daily and Versions <1946 to April 26, 2022>

#

Searches

Results

1

Mental Disorders/ or exp Anxiety Disorders/ or Anxiety/ or exp "Bipolar and Related Disorders"/ or exp Mood Disorders/ or Neurotic Disorders/ or exp Paraphilic Disorders/ or exp Personality Disorders/ or Narcissism/ or exp "Schizophrenia Spectrum and Other Psychotic Disorders"/ or exp "Trauma and Stressor Related Disorders"/

660189

2

((mental* or psychiatric or neuropsychiatric or psychic) adj (disorder* or disease? or ill* or disturbance* or distress or treatment*)).tw,kf.

173500

3

(anxiety or anxieties).tw,kf.

235636

4

(bipolar* or mania? or manic or manicdepressive or maniodepressive or "manio depressive" or hypomani* or hyperthymi* or "rapid cycling?" or "mixed episode?").tw,kf.

82501

5

((mood or affective) adj (disorder? or disturbance? or illness*)).tw,kf.

41184

6

(depression? or depressive or depressed or melancholi* or dysthymic or dysthymia? or dysphoric or dysphoria? or dysforic or dysforia? or seasonal affective or unipolar disorder? or cothymia or mourning syndrom* or pseudodementia or pseudo dementia or cyclothymi*).tw,kf.

506692

7

(neurotic disorder? or neuros#s or psychoneuros#s).tw,kf.

12155

8

(paraphilia* or paraphilic disorder? or (sex* adj (deviation? or perversion? or problem? or dysphoria?))).tw,kf.

4574

9

(personality disorder? or borderline or (disorder? adj2 adult adj2 personalit*)).tw,kf.

59746

10

(schizophren* or ((multiple or dual or split) adj (personalit* or identit*)) or schizoaffective or schizo affective or schizophreniform disorder? or "shared paranoid disorder?" or "folie a deux" or "folie a trois" or "folie a famille" or hebephrenia* or hebephrenic? or delusional or paraphrenia? or schizotypal or "negative syndrom*" or "positive syndrom*").tw,kf.

144096

11

(psychotic* or psychosis* or psychoses*).tw,kf.

79398

12

(trauma disorder? or psychotrauma? or psycho trauma? or psychological trauma? or psychologic trauma? or sexual trauma? or sexual abuse trauma? or sexual assault trauma? or ((stress or stressor) adj disorder?) or (("stress related" or "stressor related" or stressrelated or stressorrelated) adj disorder?) or ptsd or post traumatic or posttraumatic or battered child syndrom* or adjustment disorder?).tw,kf.

86040

13

Mental Health Services/ or Community Mental Health Services/ or Health Services, Indigenous/ or (mental health service* or mental hygiene service* or assertive community treatment or indigenous health service*).tw,kf.

70796

14

Mentally Ill Persons/ or (((mental* or psychiatric*) adj3 (patient? or person*)) or (psychiatric* adj2 care)).tw,kf.

65564

15

"Diagnosis, Dual (Psychiatry)"/ or dual diagnos#s.tw,kf.

4948

16

Substance-Related Disorders/ or Alcohol-Related Disorders/ or Alcohol-Induced Disorders/ or Psychoses, Alcoholic/ or Alcoholic Intoxication/ or Alcoholism/ or Binge Drinking/ or Amphetamine-Related Disorders/ or Cocaine-Related Disorders/ or Drug Overdose/ or Opiate Overdose/ or Inhalant Abuse/ or Marijuana Abuse/ or exp Narcotic-Related Disorders/ or Psychoses, Substance-Induced/ or Substance Abuse, Intravenous/ or Substance Abuse, Oral/ or Substance Withdrawal Syndrome/ or Opiate Substitution Treatment/

267793

17

((pharma* or medic* or drug? or substance or narcotic* or inhalant or opiate or opioid or opium or morphine or methadone or amphetamine or methamphetamine or cocaine or marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja? or heroin) adj2 (dependenc* or addiction? or addict? or abuse* or misus* or overdose* or overus* or overutili#ation or craving? or "use disorder?" or habituation or problem?)).tw,kf.

158178

18

(((amphetamine or methamphetamine or cocaine) adj2 "use?") or ((marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja? or heroin) adj2 (smoking or "use?"))).tw,kf.

28822

19

((opioid* or opiate) adj induced adj (constipation or emesis or vomiting or hyperalgesia)).tw,kf.

1267

20

Alcoholics/ or Drinking Behavior/ or exp Alcohol Drinking/ or Driving Under the Influence/

83038

21

(((alcohol* or Ethanol) adj3 (consumption or intake or problem? or disorder? or overus* or misus* or drink* or dependenc* or addiction? or addict? or abuse* or abusing or beverage? or intoxicat* or harm* or binge)) or "alcohol use?" or alcoholi*).tw,kf.

224503

22

((drink* adj2 (problem? or environment or hazard* or heavy* or episodic or excessive or harm* or binge? or behavior or behaviour)) or (driving adj3 (influence or drunk*))).tw,kf.

28012

23

Drug Users/ or exp "Marijuana Use"/ or Drug-Seeking Behavior/

12041

24

("drug seeking" adj (behavior or behaviour)).tw,kf.

1220

25

("drug user?" or toxicomani* or dipsomania* or "polydrug use*" or "polydrug abuse*" or "multidrug use*" or "multidrug abuse*" or "multiple drug use*" or "multiple drug abuse*" or narcotism or heroinism or "illicit drug inhalation" or "glue sniffing" or "glue abuse*" or "drug diversion?" or "drug induced disease*" or "drug disease*" or "drug injur*" or "drug related disease*").tw,kf.

20874

26

((Ethanolrelated or Substancerelated or Amphetaminerelated or Cocainerelated or Narcoticrelated or ethanolinduced or substanceinduced or amphetamineinduced or cocaineinduced or narcoticinduced) adj1 disorder?).tw,kf.

3

27

((abstinence or cessation or discontinuation or withdrawal) adj1 (symptom? or syndrom*)).tw,kf.

12204

28

Substance Abuse Treatment Centers/ or Harm Reduction/ or Social Welfare/

18745

29

(welfare service* or harm reduction).tw,kf.

7752

30

or/1-29

1744415

31

Patient Participation/ or Patient-Centered Care/ or Decision Making/ or Decision Making, Shared/ or Community Participation/ or Decision Support Techniques/ or Therapeutic Alliance/ or Empowerment/ or Professional-Patient Relations/ or Self-Management/ or Coercion/ or Cooperative Behavior/

257156

32

(((client? or consumer* or patient* or person? or user* or carer? or caregiver* or famil* or parent?) adj4 (centered* or centred* or choice* or collabor* or empower* or engag* or expectation* or involv* or judgement* or mediated or oriented or participat* or preference* or voice* or cooperat* or co-operat*)) or ((client? or consumer* or patient* or person? or user*) adj driven) or (shared adj2 decision) or co-product* or coproduct* or co-creat* or cocreat* or co-design* or codesign* or co-opt* or coopt* or ((Treatment or therapeutic) adj (alliance* or engagement)) or ((Public or citizen) adj4 (involvement* or participation* or engagement*)) or ((stakeholder* or "stake holder*") adj4 (consult* or collabor* or engag* or involv* or participat*))).tw,kf.

385875

33

((maintenance or family or drug free or coercive) adj treatment*).tw,kf.

10541

34

(empowerment or coercion or recovery or peer support or shared responsibilit* or self management).tw,kf.

553044

35

or/31-34

1131853

36

30 and 35

119861

37

limit 36 to "qualitative (best balance of sensitivity and specificity)"

33008

38

qualitative research/ or Focus Groups/ or Grounded Theory/ or Ethnology/ or Interview/

129466

39

(((Dependent? or user? or consumer? or patient? or individual? or people? or addict? or client? or person? or carer? or caregiver* or famil* or parent?) adj4 (experience* or view? or interview* or perceive? or perception? or feel or feels or felt or feeling? or attitude? or perspective?)) or qualitative or "Focus Group?" or "ethnographic research" or "ethnography" or "Ethnological Research" or ethnology or "Grounded Theory" or "phenomenological research" or phenomenology or "thematic analysis" or (Narrative adj4 (Analysis or inquiry))).tw,kf.

716868

40

36 and (38 or 39)

22993

41

37 or 40

37418

42

Indigenous Peoples/ or Health Services, Indigenous/ or Arctic Regions/ or (arctic or indigenous*).tw,kf.

55349

43

sami.tw,cp,lg,kf,pl. or sapmi.tw,cp,in,lg,kf,pl.

497

44

exp Norway/ or Sweden/ or Finland/ or Russia/ or USSR/

237689

45

(Norway or norwegian? or Norge or Sweden or swedish or swede? or Sverige or Finland or Aland islands or finnish or finn? or Suomi or Russia or russian? or USSR or Soviet Union).tw,cp,in,lg,kf,pl.

1742684

46

(sykehus* or sjukehus* or ((universitet* or University or univ) and (haukeland or nordnorge or norge* or bergen or stavanger or tromso or tromsoe or trondheim or levanger or gjovik or gjoevik or harstad or lillehammer or narvik or nesna or stord or haugesund or volda or aalesund or alesund or nord)) or sentralsjukehus* or sentralsykehus* or Finnmarkssykehuset or Helgelandssykehuset or Nordlandssykehuset or innlandet or "Olav? Hospital?" or revmatismesykehus or lungesykehus or "Hospitalet Betanien" or Kysthospitalet or Aleris or Feiringklinikken or Glittreklinikken or "Hjertesenteret i Oslo" or "Medi 3" or "Volvat Medisinske Senter" or "Helse Vest" or "Helse Stavanger" or "Helse fonna" or "helse bergen" or "helse forde" or "helse foerde" or sjukehusapotek* or sykehusapotek* or "helse midt norge" or "helse midtnorge" or "Ambulanse Midtnorge" or "Ambulanse Midt norge" or "helse nord" or "Helse Sorost" or "Helse Sor ost" or "Helse Soeroest" or "Helse Soer oest" or sunnaas or sunnas or sorlandet or soerlandet).cp,in,tw,kf,pl.

82237

47

(Akershus or Viken or Austagder or Agder or Buskerud or Finnmark or Hedmark or Hordaland or Romsdal or Nordland or Nordtrondelag or Trondelag or Nordtroendelag or Troendelag or Oppland or Oslo or Rogaland or Fjordane or Sortrondelag or Soertroendelag or Telemark or Troms or Vestagder or Vestfold or Ostfold or Oestfold or Longyearbyen or innlandet or vestland).cp,in,tw,kf,pl.

90506

48

(sjukhus* or centralsjukhus* or laenssjukhus* or lanssjukhus* or lansdelssjukhus* or laensdelssjukhus* or barnsjukhus* or ungdomssjukhus* or lasarett* or Regionsjukhus* or Narsjukhus* or Naersjukhus* or Specialistsjukhus* or Beckombergasykehuset or "Danvikens hospital" or Konradsberg or "karolinska institute?" or (karolinska adj2 hosp*) or ("astrid lindgren" adj2 hosp*) or sahlgrenska or Radiumhemmet or Sophiahemmet or Sodersjukhuset or Soedersjukhuset or Blekingesjukhuset or Anestesiklinik* or Linneuniversitetet or Mittuniversitetet or "Royal Institute of Technology" or ((Universitet* or universit* or univ) adj2 (norrland* or skaane? or skane? or lindkoping or orebro or lindkoeping or oerebro or lund or lunds or uppsala or gothenborg? or gothenburg? or goteborg? or goteburg? or goethenborg? or goethenburg? or goeteborg? or goeteburg? or umeaa? or umea? or luleaa or lulea or karlstad? or vaxjo or vaexjo or vaxjoe or vaexjoe or kalmar or tekniska or Linnaeus or Chalmers or malmo or malmoe or Malardalen? or Maelardalen? or karolinska))).cp,in,tw,kf,pl.

295175

49

(Blekinge or dalarna? or gotland or gavleborg? or gaevleborg? or halland or jamtland* or jaemtland* or jonkoping? or joenkoping? or kalmar? or kronoberg? or norbotten or skaane or skane or stockholm? or sodermanland? or soedermanland? or uppsala? or varmland? or vaermland? or vasterbotten? or vaesterbotten? or vasternorrland? or vaesternorrland? or vastmanland? or vaestmanland? or gotaland? or orebro? or "oster gotland?" or goetaland? or oerebro? or "oester gotland?").cp,in,tw,kf,pl.

215270

50

(tidsskrift for den norske laegeforening or lakartidningen).jn.

65789

51

or/44-50

1778514

52

(41 and 42 and 51) or (41 and 43)

11

Database: APA PsycInfo 1806 to April Week 3 2022

Dato: 27.04.2022
Antall treff: 13

Søk i Database: APA PsycInfo 1806 to April Week 3 2022

#

Searches

Results

1

mental disorders/ or exp affective disorders/ or exp anxiety disorders/ or anxiety/ or exp bipolar disorder/ or borderline states/ or exp chronic mental illness/ or mental disorders due to general medical conditions/ or exp neurosis/ or exp paraphilias/ or exp personality disorders/ or exp psychosis/ or serious mental illness/ or exp "stress and trauma related disorders"/ or Narcissism/

540813

2

((mental* or psychiatric or neuropsychiatric or psychic) adj (disorder* or disease? or ill* or disturbance* or distress or treatment*)).tw.

183151

3

(anxiety or anxieties).tw.

224578

4

(bipolar* or mania? or manic or manicdepressive or maniodepressive or "manio depressive" or hypomani* or hyperthymi* or "rapid cycling?" or "mixed episode?").tw.

55814

5

((mood or affective) adj (disorder? or disturbance? or illness*)).tw.

39413

6

(depression? or depressive or depressed or melancholi* or dysthymic or dysthymia? or dysphoric or dysphoria? or dysforic or dysforia? or seasonal affective or unipolar disorder? or cothymia or mourning syndrom* or pseudodementia or pseudo dementia or cyclothymi*).tw.

341694

7

(neurotic disorder? or neuros#s or psychoneuros#s).tw.

17277

8

(paraphilia* or paraphilic disorder? or (sex* adj (deviation? or perversion? or problem? or dysphoria?))).tw.

5334

9

(personality disorder? or borderline or (disorder? adj2 adult adj2 personalit*)).tw.

45240

10

(schizophren* or ((multiple or dual or split) adj (personalit* or identit*)) or schizoaffective or schizo affective or schizophreniform disorder? or "shared paranoid disorder?" or "folie a deux" or "folie a trois" or "folie a famille" or hebephrenia* or hebephrenic? or delusional or paraphrenia? or schizotypal or "negative syndrom*" or "positive syndrom*").tw.

141815

11

(psychotic* or psychosis* or psychoses*).tw.

88671

12

(trauma disorder? or psychotrauma? or psycho trauma? or psychological trauma? or psychologic trauma? or sexual trauma? or sexual abuse trauma? or sexual assault trauma? or ((stress or stressor) adj disorder?) or (("stress related" or "stressor related" or stressrelated or stressorrelated) adj disorder?) or ptsd or post traumatic or posttraumatic or battered child syndrom* or adjustment disorder?).tw.

65483

13

Mental Health Services/ or Community Mental Health Services/ or (mental health service* or mental hygiene service* or assertive community treatment or indigenous health service*).tw.

57948

14

Community Mental Health Centers/ or Public Mental Health/ or Community Mental Health/

5947

15

Psychiatric Patients/ or ((mental* or psychiatric*) adj3 (patient? or person*)).tw.

75011

16

Dual Diagnosis/ or dual diagnos#s.tw.

3642

17

"substance related and addictive disorders"/ or "substance use disorder"/ or Addiction/ or Drug Addiction/ or Drug Withdrawal/ or Alcohol Withdrawal/ or "Alcohol Use Disorder"/ or Alcohol Abuse/ or Alcoholism/ or Alcoholic Psychosis/ or Binge Drinking/ or exp Alcohol Intoxication/ or "Cannabis Use Disorder"/ or exp Drug Abuse/ or Drug Dependency/ or exp "Opioid Use Disorder"/ or Drug Abstinence/ or exp Addiction Treatment/ or exp Maintenance Therapy/

148786

18

((pharma* or medic* or drug? or substance or narcotic* or inhalant or opiate or opioid or opium or morphine or methadone or amphetamine or methamphetamine or cocaine or marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja? or heroin) adj2 (dependenc* or addiction? or addict? or abuse* or misus* or overdose* or overus* or overutili#ation or craving? or "use disorder?" or habituation or problem?)).tw.

115382

19

(((amphetamine or methamphetamine or cocaine) adj2 "use?") or ((marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja? or heroin) adj2 (smoking or "use?"))).tw.

21539

20

((opioid* or opiate) adj induced adj (constipation or emesis or vomiting or hyperalgesia)).tw.

224

21

Alcoholics/ or Drinking Behavior/ or Driving Under the Influence/

5391

22

(((alcohol* or Ethanol) adj3 (consumption or intake or problem? or disorder? or overus* or misus* or drink* or dependenc* or addiction? or addict? or abuse* or abusing or beverage? or intoxicat* or harm* or binge)) or "alcohol use?" or alcoholi*).tw.

111825

23

((drink* adj2 (problem? or environment or hazard* or heavy* or episodic or excessive or harm* or binge? or behavior or behaviour)) or (driving adj3 (influence or drunk*))).tw.

23790

24

Drug Users/ or Marijuana Usage/ or Intravenous Drug Usage/ or Drug Seeking/

8692

25

("drug seeking" adj (behavior or behaviour)).tw.

961

26

("drug user?" or toxicomani* or dipsomania* or "polydrug use*" or "polydrug abuse*" or "multidrug use*" or "multidrug abuse*" or "multiple drug use*" or "multiple drug abuse*" or narcotism or heroinism or "illicit drug inhalation" or "glue sniffing" or "glue abuse*" or "drug diversion?" or "drug induced disease*" or "drug disease*" or "drug injur*" or "drug related disease*").tw.

11415

27

((Ethanolrelated or Substancerelated or Amphetaminerelated or Cocainerelated or Narcoticrelated or ethanolinduced or substanceinduced or amphetamineinduced or cocaineinduced or narcoticinduced) adj1 disorder?).tw.

2

28

((abstinence or cessation or discontinuation or withdrawal) adj1 (symptom? or syndrom*)).tw.

6261

29

Harm Reduction/ or Community Welfare Services/ or "Welfare Services (Government)"/

8726

30

(welfare service* or harm reduction).tw.

6948

31

or/1-30

1124111

32

client participation/ or patient centered care/ or decision making/ or cooperation/ or Collaboration/ or involvement/ or participation/ or empowerment/ or community involvement/ or therapeutic alliance/ or Group Decision Making/ or "Recovery (Disorders)"/ or Coercion/ or Self-Management/ or Support Groups/

173931

33

(((client? or consumer* or patient* or person? or user* or carer? or caregiver* or famil* or parent?) adj4 (centered* or centred* or choice* or collabor* or empower* or engag* or expectation* or involv* or judgement* or mediated or oriented or participat* or preference* or voice* or cooperat* or co-operat*)) or ((client? or consumer* or patient* or person? or user*) adj driven) or (shared adj2 decision) or co-product* or coproduct* or co-creat* or cocreat* or co-design* or codesign* or co-opt* or coopt* or ((Treatment or therapeutic) adj (alliance* or engagement)) or ((Public or citizen) adj4 (involvement* or participation* or engagement*)) or ((stakeholder* or "stake holder*") adj4 (consult* or collabor* or engag* or involv* or participat*))).tw.

171657

34

((maintenance or family or drug free or coercive) adj treatment*).tw.

5839

35

(empowerment or coercion or recovery or peer support or shared responsibilit* or self management).tw.

114214

36

or/32-35

402067

37

31 and 36

93895

38

limit 37 to "qualitative (best balance of sensitivity and specificity)"

21367

39

Qualitative Methods/ or Focus Group/ or Focus Group Interview/ or Grounded Theory/ or Ethnography/ or Ethnology/ or Phenomenology/ or Interpretative Phenomenological Analysis/ or Interviews/ or Interviewing/ or Semi-Structured Interview/ or Thematic Analysis/ or Narrative Analysis/

59425

40

(((Dependent? or user? or consumer? or patient? or individual? or people? or addict? or client? or person? or carer? or caregiver* or famil* or parent?) adj4 (experience* or view? or interview* or perceive? or perception? or feel or feels or felt or feeling? or attitude? or perspective?)) or qualitative or "Focus Group?" or "ethnographic research" or "ethnography" or "Ethnological Research" or ethnology or "Grounded Theory" or "phenomenological research" or phenomenology or "thematic analysis" or (Narrative adj4 (Analysis or inquiry))).tw.

508255

41

37 and (39 or 40)

20690

42

38 or 41

29045

43

Indigenous Populations/ or (arctic or indigenous*).tw.

16895

44

sami.lo,tw,lg. or sapmi.in,cq,lo,tw,lg,ca.

291

45

43 or 44

17103

46

42 and 45

169

47

(Norway or norwegian? or Norge or Sweden or swedish or swede? or Sverige or Finland or Aland islands or finnish or finn? or Suomi or Russia or russian? or USSR or Soviet Union).in,cq,lo,tw,lg,ca.

201896

48

(sykehus* or sjukehus* or ((universitet* or University or univ) adj3 (haukeland or nordnorge or norge* or bergen or stavanger or tromso or tromsoe or trondheim or levanger or gjovik or gjoevik or harstad or lillehammer or narvik or nesna or stord or haugesund or volda or aalesund or alesund)) or ((universitet* or University or univ) adj1 nord) or sentralsjukehus* or sentralsykehus* or Finnmarkssykehuset or Helgelandssykehuset or Nordlandssykehuset or innlandet or "Olav? Hospital?" or revmatismesykehus or lungesykehus or "Hospitalet Betanien" or Kysthospitalet or Aleris or Feiringklinikken or Glittreklinikken or "Hjertesenteret i Oslo" or "Medi 3" or "Volvat Medisinske Senter" or "Helse Vest" or "Helse Stavanger" or "Helse fonna" or "helse bergen" or "helse forde" or "helse foerde" or sjukehusapotek* or sykehusapotek* or "helse midt norge" or "helse midtnorge" or "Ambulanse Midtnorge" or "Ambulanse Midt norge" or "helse nord" or "Helse Sorost" or "Helse Sor ost" or "Helse Soeroest" or "Helse Soer oest" or sunnaas or sunnas or sorlandet or soerlandet).cq,in,tw,ca.

10511

49

(Akershus or Viken or Austagder or Agder or Buskerud or Finnmark or Hedmark or Hordaland or Romsdal or Nordland or Nordtrondelag or Trondelag or Nordtroendelag or Troendelag or Oppland or Oslo or Rogaland or Fjordane or Sortrondelag or Soertroendelag or Telemark or Troms or Vestagder or Vestfold or Ostfold or Oestfold or Longyearbyen or innlandet or vestland).cq,in,tw,ca.

20859

50

(sjukhus* or centralsjukhus* or laenssjukhus* or lanssjukhus* or lansdelssjukhus* or laensdelssjukhus* or barnsjukhus* or ungdomssjukhus* or lasarett* or Regionsjukhus* or Narsjukhus* or Naersjukhus* or Specialistsjukhus* or Beckombergasykehuset or "Danvikens hospital" or Konradsberg or "karolinska institute?" or (karolinska adj2 hosp*) or ("astrid lindgren" adj2 hosp*) or sahlgrenska or Radiumhemmet or Sophiahemmet or Sodersjukhuset or Soedersjukhuset or Blekingesjukhuset or Anestesiklinik* or Linneuniversitetet or Mittuniversitetet or "Royal Institute of Technology" or ((Universitet* or universit* or univ) adj2 (norrland* or skaane? or skane? or lindkoping or orebro or lindkoeping or oerebro or lund or lunds or uppsala or gothenborg? or gothenburg? or goteborg? or goteburg? or goethenborg? or goethenburg? or goeteborg? or goeteburg? or umeaa? or umea? or luleaa or lulea or karlstad? or vaxjo or vaexjo or vaxjoe or vaexjoe or kalmar or tekniska or Linnaeus or Chalmers or malmo or malmoe or Malardalen? or Maelardalen? or karolinska))).cq,in,tw,ca.

39827

51

(Blekinge or dalarna? or gotland or gavleborg? or gaevleborg? or halland or jamtland* or jaemtland* or jonkoping? or joenkoping? or kalmar? or kronoberg? or norbotten or skaane or skane or stockholm? or sodermanland? or soedermanland? or uppsala? or varmland? or vaermland? or vasterbotten? or vaesterbotten? or vasternorrland? or vaesternorrland? or vastmanland? or vaestmanland? or gotaland? or orebro? or "oster gotland?" or goetaland? or oerebro? or "oester gotland?").cq,in,tw,ca.

35043

52

(tidsskrift for den norske laegeforening or tidsskrift for norsk psykologforening).jn.

1451

53

or/47-52

202908

54

(42 and 43 and 53) or (42 and 44)

13

Database: Scopus

Dato: 27.04.2022
Antall treff: 7

Søk i Scopus

#

Search

Results

#1

( TITLE-ABS-KEY ( ( mental*  OR  psychiatric  OR  neuropsychiatric  OR  psychic )  PRE/0  ( disorder*  OR  disease*  OR  ill*  OR  disturbance*  OR  distress  OR  treatment* ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( anxiety  OR  anxieties )  OR  TITLE-ABS-KEY ( bipolar*  OR  mania  OR  manias  OR  manic  OR  manicdepressive  OR  maniodepressive  OR  "manio depressive"  OR  hypomani*  OR  hyperthymi*  OR  "rapid cycling*"  OR  "mixed episode*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( mood  OR  affective )  PRE/0  ( disorder  OR  disorders  OR  disturbance*  OR  illness* ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( depression  OR  depressions  OR  depressive  OR  depressed  OR  melancholi*  OR  dysthymic  OR  dysthymia*  OR  dysphoric  OR  dysphoria*  OR  dysforic  OR  dysforia*  OR  "seasonal affective"  OR  "unipolar disorder*"  OR  cothymia  OR  "mourning syndrom*"  OR  pseudodementia  OR  "pseudo dementia"  OR  cyclothymi* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "neurotic disorder*"  OR  neurosis  OR  neuroses  OR  psychoneurosis  OR  psychoneuroses )  OR  TITLE-ABS-KEY ( paraphilia*  OR  "paraphilic disorder*"  OR  ( sex*  PRE/0  ( deviation*  OR  perversion*  OR  problem  OR  problems  OR  dysphoria* ) ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "personality disorder*"  OR  borderline  OR  ( disorder*  W/1  adult  W/1  personalit* ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( schizophren*  OR  ( ( multiple  OR  dual  OR  split )  PRE/0  ( personalit*  OR  identit* ) )  OR  schizoaffective  OR  "schizo affective"  OR  "schizophreniform disorder*"  OR  "shared paranoid disorder*"  OR  "folie a deux"  OR  "folie a trois"  OR  "folie a famille"  OR  hebephrenia*  OR  hebephrenic*  OR  delusional  OR  paraphrenia*  OR  schizotypal  OR  "negative syndrom*"  OR  "positive syndrom*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( psychotic*  OR  psychosis*  OR  psychoses* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "trauma disorder*"  OR  psychotrauma*  OR  "psycho trauma*"  OR  "psychological trauma*"  OR  "psychologic trauma*"  OR  "sexual trauma*"  OR  "sexual abuse trauma*"  OR  "sexual assault trauma*"  OR  ( ( stress  OR  stressor )  PRE/0  disorder* )  OR  ( ( "stress related"  OR  "stressor related"  OR  stressrelated  OR  stressorrelated )  PRE/0  disorder* )  OR  ptsd  OR  "post traumatic"  OR  posttraumatic  OR  "battered child syndrom*"  OR  "adjustment disorder*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "mental health service*"  OR  "mental hygiene service*"  OR  "assertive community treatment"  OR  "indigenous health service*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( ( mental*  OR  psychiatric* )  W/2  ( patient*  OR  person* ) )  OR  "dual diagnosis"  OR  "dual diagnoses" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( pharma*  OR  medic*  OR  drug  OR  drugs  OR  substance  OR  narcotic*  OR  inhalant  OR  opiate  OR  opioid  OR  opium  OR  morphine  OR  methadone  OR  amphetamine  OR  methamphetamine  OR  cocaine  OR  marijuana  OR  marihuana  OR  cannabis  OR  hashish  OR  ganja*  OR  heroin )  W/1  ( dependenc*  OR  addiction  OR  addictions  OR  addict  OR  addicts  OR  abuse*  OR  misus*  OR  overdose*  OR  overus*  OR  overutilization  OR  overutilisation  OR  craving  OR  cravings  OR  "use disorder"  OR  "use disorders"  OR  habituation  OR  problem  OR  problems ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( ( amphetamine  OR  methamphetamine  OR  cocaine )  W/1  ( "use"  OR  "uses" ) )  OR  ( ( marijuana  OR  marihuana  OR  cannabis  OR  hashish  OR  ganja*  OR  heroin )  W/1  ( smoking  OR  "use"  OR  "uses" ) ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( opioid*  OR  opiate )  PRE/0  induced  PRE/0  ( constipation  OR  emesis  OR  vomiting  OR  hyperalgesia ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( ( alcohol*  OR  ethanol )  W/2  ( consumption  OR  intake  OR  problem  OR  problems  OR  disorder  OR  disorders  OR  overus*  OR  misus*  OR  drink*  OR  dependenc*  OR  addiction  OR  addictions  OR  addict  OR  addicts  OR  abuse*  OR  abusing  OR  beverage  OR  beverages  OR  intoxicat*  OR  harm*  OR  binge ) )  OR  "alcohol use"  OR  "alcohol uses"  OR  alcoholi* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( drink*  W/1  ( problem  OR  problems  OR  environment  OR  hazard*  OR  heavy*  OR  episodic  OR  excessive  OR  harm*  OR  binge  OR  binges  OR  behavior  OR  behaviour ) )  OR  ( driving  W/2  ( influence  OR  drunk* ) ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "drug seeking"  PRE/0  ( behavior  OR  behaviour ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "drug user"  OR  "drug users"  OR  toxicomani*  OR  dipsomania*  OR  "polydrug use*"  OR  "polydrug abuse*"  OR  "multidrug use*"  OR  "multidrug abuse*"  OR  "multiple drug use*"  OR  "multiple drug abuse*"  OR  narcotism  OR  heroinism  OR  "illicit drug inhalation"  OR  "glue sniffing"  OR  "glue abuse*"  OR  "drug diversion"  OR  "drug diversions"  OR  "drug induced disease*"  OR  "drug disease*"  OR  "drug injur*"  OR  "drug related disease*" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( ethanolrelated  OR  substancerelated  OR  amphetaminerelated  OR  cocainerelated  OR  narcoticrelated  OR  ethanolinduced  OR  substanceinduced  OR  amphetamineinduced  OR  cocaineinduced  OR  narcoticinduced )  W/0  disorder* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( abstinence  OR  cessation  OR  discontinuation  OR  withdrawal )  W/0  ( symptom  OR  symptoms  OR  syndrom* ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( "welfare service*"  OR  "harm reduction" ) )

2,762,663

#2

( TITLE-ABS-KEY ( ( ( client  OR  clients  OR  consumer*  OR  patient*  OR  person  OR  persons  OR  user*  OR  carer  OR  carers  OR  caregiver*  OR  famil*  OR  parent  OR  parents )  W/3  ( centered*  OR  centred*  OR  choice*  OR  collabor*  OR  empower*  OR  engag*  OR  expectation*  OR  involv*  OR  judgement*  OR  mediated  OR  oriented  OR  participat*  OR  preference*  OR  voice*  OR  cooperat* OR "co-operat*" ) )  OR  ( ( client  OR  clients  OR  consumer*  OR  patient*  OR  person  OR  persons  OR  user* )  PRE/0  driven )  OR  ( shared  W/1  decision )  OR  "co-product*"  OR  coproduct*  OR  "co-creat*"  OR  cocreat*  OR  "co-design*"  OR  codesign*  OR  "co-opt*"  OR  coopt*  OR  ( ( treatment  OR  therapeutic )  PRE/0  ( alliance*  OR  engagement ) )  OR  ( ( public  OR  citizen )  W/3  ( involvement*  OR  participation*  OR  engagement* ) )  OR  ( (stakeholder* OR "stake holder*")  W/3  ( consult*  OR  collabor*  OR  engag*  OR  involv*  OR  participat* ) ) )  OR  TITLE-ABS-KEY ( ( maintenance  OR  family  OR  "drug free"  OR  coercive )  PRE/0  treatment* )  OR  TITLE-ABS-KEY ( empowerment  OR  coercion  OR  recovery  OR  "peer support"  OR  "shared responsibilit*"  OR  "self management" ) )

2,166,138

#3

TITLE-ABS-KEY ( ( ( dependent*  OR  user  OR  users  OR  consumer*  OR  patient  OR  patients  OR  individual  OR  individuals  OR  people*  OR  addict  OR  addicts  OR  client  OR  clients  OR  person  OR  persons  OR  carer  OR  carers  OR  caregiver*  OR  famil*  OR  parent  OR  parents )  W/3  ( experience*  OR  view  OR  views  OR  interview*  OR  perceive  OR  perceives  OR  perception*  OR  feel  OR  feels  OR  felt  OR  feeling  OR  feelings  OR  attitude*  OR  perspective* ) )  OR  qualitative  OR  "Focus Group*"  OR  "ethnographic research"  OR  ethnography  OR  "Ethnological Research"  OR  ethnology  OR  "Grounded Theory"  OR  "phenomenological research"  OR  phenomenology  OR  "thematic analysis"  OR  ( narrative  W/3  ( analysis  OR  inquiry ) ) )

1,864,014

#4

( TITLE-ABS-KEY ( norway  OR  norwegian  OR  norge  OR  sweden  OR  swedish  OR  swede  OR  swedes  OR  sverige  OR  finland  OR  "Aland Islands"  OR  finnish  OR  finn  OR  finns  OR  soumi  OR  russia  OR  russian  OR  russians  OR  ussr  OR  "Soviet Union" )  OR  TITLE-ABS-KEY ( sykehus*  OR  sjukehus*  OR  ( ( universitet*  OR  university  OR  univ )  AND  ( haukeland  OR  nordnorge  OR  norge*  OR  bergen  OR  stavanger  OR  tromso  OR  tromsoe  OR  trondheim  OR  levanger  OR  gjovik  OR  gjoevik  OR  harstad  OR  lillehammer  OR  narvik  OR  nesna  OR  stord  OR  haugesund  OR  volda  OR  aalesund  OR  alesund  OR  nord ) )  OR  sentralsjukehus*  OR  sentralsykehus*  OR  finnmarkssykehuset  OR  helgelandssykehuset  OR  nordlandssykehuset  OR  innlandet  OR  "Olav* Hospital*"  OR  revmatismesykehus  OR  lungesykehus  OR  "Hospitalet Betanien"  OR  kysthospitalet  OR  aleris  OR  feiringklinikken  OR  glittreklinikken  OR  "Hjertesenteret i Oslo"  OR  "Medi 3"  OR  "Volvat Medisinske Senter"  OR  "Helse Vest"  OR  "Helse Stavanger"  OR  "Helse fonna"  OR  "helse bergen"  OR  "helse forde"  OR  "helse foerde"  OR  sjukehusapotek*  OR  sykehusapotek*  OR  "helse midt norge"  OR  "helse midtnorge"  OR  "Ambulanse Midtnorge"  OR  "Ambulanse Midt norge"  OR  "helse nord"  OR  "Helse Sorost"  OR  "Helse Sor ost"  OR  "Helse Soeroest"  OR  "Helse Soer oest"  OR  sunnaas  OR  sunnas  OR  sorlandet  OR  soerlandet )  OR  TITLE-ABS-KEY ( akershus  OR  viken  OR  austagder  OR  agder  OR  buskerud  OR  finnmark  OR  hedmark  OR  hordaland  OR  romsdal  OR  nordland  OR  nordtrondelag  OR  trondelag  OR  nordtroendelag  OR  troendelag  OR  oppland  OR  oslo  OR  rogaland  OR  fjordane  OR  sortrondelag  OR  soertroendelag  OR  telemark  OR  troms  OR  vestagder  OR  vestfold  OR  ostfold  OR  oestfold  OR  longyearbyen  OR  innlandet  OR  vestland )  OR  ( sjukhus*  OR  centralsjukhus*  OR  laenssjukhus*  OR  lanssjukhus*  OR  lansdelssjukhus*  OR  laensdelssjukhus*  OR  barnsjukhus*  OR  ungdomssjukhus*  OR  lasarett*  OR  regionsjukhus*  OR  narsjukhus*  OR  naersjukhus*  OR  specialistsjukhus*  OR  beckombergasykehuset  OR  "Danvikens hospital"  OR  konradsberg  OR  "karolinska institute*"  OR  ( karolinska  W/1  hosp* )  OR  ( "astrid lindgren"  W/1  hosp* )  OR  sahlgrenska  OR  radiumhemmet  OR  sophiahemmet  OR  sodersjukhuset  OR  soedersjukhuset  OR  blekingesjukhuset  OR  anestesiklinik*  OR  linneuniversitetet  OR  mittuniversitetet  OR  "Royal Institute of Technology"  OR  ( ( universitet*  OR  universit*  OR  univ )  W/1  ( norrland*  OR  skaane*  OR  skane*  OR  lindkoping  OR  orebro  OR  lindkoeping  OR  oerebro  OR  lund  OR  lunds  OR  uppsala  OR  gothenborg*  OR  gothenburg*  OR  goteborg*  OR  goteburg*  OR  goethenborg*  OR  goethenburg*  OR  goeteborg*  OR  goeteburg*  OR  umeaa*  OR  umea*  OR  luleaa  OR  lulea  OR  karlstad*  OR  vaxjo  OR  vaexjo  OR  vaxjoe  OR  vaexjoe  OR  kalmar  OR  tekniska  OR  linnaeus  OR  chalmers  OR  malmo  OR  malmoe  OR  malardalen*  OR  maelardalen*  OR  karolinska ) ) )  OR  ( blekinge  OR  dalarna*  OR  gotland  OR  gavleborg*  OR  gaevleborg*  OR  halland  OR  jamtland*  OR  jaemtland*  OR  jonkoping*  OR  joenkoping*  OR  kalmar*  OR  kronoberg*  OR  norbotten  OR  skaane  OR  skane  OR  stockholm*  OR  sodermanland*  OR  soedermanland*  OR  uppsala*  OR  varmland*  OR  vaermland*  OR  vasterbotten*  OR  vaesterbotten*  OR  vasternorrland*  OR  vaesternorrland*  OR  vastmanland*  OR  vaestmanland*  OR  gotaland*  OR  orebro*  OR  "oster gotland*"  OR  goetaland*  OR  oerebro*  OR  "oester gotland*" ) )

1,973,685

#5

( TITLE-ABS-KEY ( arctic  OR  indigenous ) )

262,005

#6

( TITLE-ABS-KEY ( sami  OR  sapmi ) )

2,548

#7

#1 AND #2 AND #3 AND #4 AND #5

5

#8

#1 AND #2 AND #3 AND #6

6

#9

#7 OR #8

7

Database: Cinahl (EBSCO)

Dato: 27.04.2022
Antall treff: 5

Søk i Cinahl (EBSCO)

#

Query

Results

S57

S55 OR S56

5

S56

S42 AND S54

3

S55

S42 AND S50 AND S53

4

S54

TI ( sami or sapmi ) OR AB ( sami or sapmi ) OR LA ( sami or sapmi )

222

S53

S51 OR S52

16,274

S52

TI ( arctic or indigenous ) OR AB ( arctic or indigenous )

11,731

S51

(MH "Indigenous Peoples") OR (MH "Arctic Peoples") OR (MH "Health Services, Indigenous") OR (MH "Arctic Regions")

8,256

S50

S43 OR S44 OR S45 OR S46 OR S47 OR S48 OR S49

92,841

S49

SO Norwegian Journal of Clinical Nursing

676

S48

TI (Blekinge or dalarna# or gotland or gavleborg# or gaevleborg# or halland or jamtland* or jaemtland* or jonkoping# or joenkoping# or kalmar# or kronoberg# or norbotten or skaane or skane or stockholm# or sodermanland# or soedermanland# or uppsala# or varmland# or vaermland# or vasterbotten# or vaesterbotten# or vasternorrland# or vaesternorrland# or vastmanland# or vaestmanland# or gotaland# or orebro# or "oster gotland#" or goetaland# or oerebro# or "oester gotland#") OR AB (Blekinge or dalarna# or gotland or gavleborg# or gaevleborg# or halland or jamtland* or jaemtland* or jonkoping# or joenkoping# or kalmar# or kronoberg# or norbotten or skaane or skane or stockholm# or sodermanland# or soedermanland# or uppsala# or varmland# or vaermland# or vasterbotten# or vaesterbotten# or vasternorrland# or vaesternorrland# or vastmanland# or vaestmanland# or gotaland# or orebro# or "oster gotland#" or goetaland# or oerebro# or "oester gotland#")

3,595

S47

TI (sjukhus* or centralsjukhus* or laenssjukhus* or lanssjukhus* or lansdelssjukhus* or laensdelssjukhus* or barnsjukhus* or ungdomssjukhus* or lasarett* or Regionsjukhus* or Narsjukhus* or Naersjukhus* or Specialistsjukhus* or Beckombergasykehuset or "Danvikens hospital" or Konradsberg or "karolinska institute#" or (karolinska N1 hosp*) or ("astrid lindgren" N1 hosp*) or sahlgrenska or Radiumhemmet or Sophiahemmet or Sodersjukhuset or Soedersjukhuset or Blekingesjukhuset or Anestesiklinik* or Linneuniversitetet or Mittuniversitetet or "Royal Institute of Technology" or ((Universitet* or universit* or univ) N1 (norrland* or skaane# or skane# or lindkoping or orebro or lindkoeping or oerebro or lund or lunds or uppsala or gothenborg# or gothenburg# or goteborg# or goteburg# or goethenborg# or goethenburg# or goeteborg# or goeteburg# or umeaa# or umea# or luleaa or lulea or karlstad# or vaxjo or vaexjo or vaxjoe or vaexjoe or kalmar or tekniska or Linnaeus or Chalmers or malmo or malmoe or Malardalen# or Maelardalen# or karolinska))) OR AB (sjukhus* or centralsjukhus* or laenssjukhus* or lanssjukhus* or lansdelssjukhus* or laensdelssjukhus* or barnsjukhus* or ungdomssjukhus* or lasarett* or Regionsjukhus* or Narsjukhus* or Naersjukhus* or Specialistsjukhus* or Beckombergasykehuset or "Danvikens hospital" or Konradsberg or "karolinska institute#" or (karolinska N1 hosp*) or ("astrid lindgren" N1 hosp*) or sahlgrenska or Radiumhemmet or Sophiahemmet or Sodersjukhuset or Soedersjukhuset or Blekingesjukhuset or Anestesiklinik* or Linneuniversitetet or Mittuniversitetet or "Royal Institute of Technology" or ((Universitet* or universit* or univ) N1 (norrland* or skaane# or skane# or lindkoping or orebro or lindkoeping or oerebro or lund or lunds or uppsala or gothenborg# or gothenburg# or goteborg# or goteburg# or goethenborg# or goethenburg# or goeteborg# or goeteburg# or umeaa# or umea# or luleaa or lulea or karlstad# or vaxjo or vaexjo or vaxjoe or vaexjoe or kalmar or tekniska or Linnaeus or Chalmers or malmo or malmoe or Malardalen# or Maelardalen# or karolinska)))

1,322

S46

TI ( Akershus or Viken or Austagder or Agder or Buskerud or Finnmark or Hedmark or Hordaland or Romsdal or Nordland or Nordtrondelag or Trondelag or Nordtroendelag or Troendelag or Oppland or Oslo or Rogaland or Fjordane or Sortrondelag or Soertroendelag or Telemark or Troms or Vestagder or Vestfold or Ostfold or Oestfold or Longyearbyen or innlandet or vestland ) OR AB ( Akershus or Viken or Austagder or Agder or Buskerud or Finnmark or Hedmark or Hordaland or Romsdal or Nordland or Nordtrondelag or Trondelag or Nordtroendelag or Troendelag or Oppland or Oslo or Rogaland or Fjordane or Sortrondelag or Soertroendelag or Telemark or Troms or Vestagder or Vestfold or Ostfold or Oestfold or Longyearbyen or innlandet or vestland )

2,135

S45

TI ( sykehus* or sjukehus* or ((universitet* or University or univ) and (haukeland or nordnorge or norge* or bergen or stavanger or tromso or tromsoe or trondheim or levanger or gjovik or gjoevik or harstad or lillehammer or narvik or nesna or stord or haugesund or volda or aalesund or alesund or nord)) or sentralsjukehus* or sentralsykehus* or Finnmarkssykehuset or Helgelandssykehuset or Nordlandssykehuset or innlandet or "Olav# Hospital#" or revmatismesykehus or lungesykehus or "Hospitalet Betanien" or Kysthospitalet or Aleris or Feiringklinikken or Glittreklinikken or "Hjertesenteret i Oslo" or "Medi 3" or "Volvat Medisinske Senter" or "Helse Vest" or "Helse Stavanger" or "Helse fonna" or "helse bergen" or "helse forde" or "helse foerde" or sjukehusapotek* or sykehusapotek* or "helse midt norge" or "helse midtnorge" or "Ambulanse Midtnorge" or "Ambulanse Midt norge" or "helse nord" or "Helse Sorost" or "Helse Sor ost" or "Helse Soeroest" or "Helse Soer oest" or sunnaas or sunnas or sorlandet or soerlandet ) OR AB ( sykehus* or sjukehus* or ((universitet* or University or univ) and (haukeland or nordnorge or norge* or bergen or stavanger or tromso or tromsoe or trondheim or levanger or gjovik or gjoevik or harstad or lillehammer or narvik or nesna or stord or haugesund or volda or aalesund or alesund or nord)) or sentralsjukehus* or sentralsykehus* or Finnmarkssykehuset or Helgelandssykehuset or Nordlandssykehuset or innlandet or "Olav# Hospital#" or revmatismesykehus or lungesykehus or "Hospitalet Betanien" or Kysthospitalet or Aleris or Feiringklinikken or Glittreklinikken or "Hjertesenteret i Oslo" or "Medi 3" or "Volvat Medisinske Senter" or "Helse Vest" or "Helse Stavanger" or "Helse fonna" or "helse bergen" or "helse forde" or "helse foerde" or sjukehusapotek* or sykehusapotek* or "helse midt norge" or "helse midtnorge" or "Ambulanse Midtnorge" or "Ambulanse Midt norge" or "helse nord" or "Helse Sorost" or "Helse Sor ost" or "Helse Soeroest" or "Helse Soer oest" or sunnaas or sunnas or sorlandet or soerlandet )

452

S44

TI ( Norway or norwegian# or Norge or Sweden or swedish or swede# or Sverige or Finland or "Aland Islands" or finnish or finn# or Soumi or Russia or russian# or USSR or "Soviet Union" ) OR AB ( Norway or norwegian# or Norge or Sweden or swedish or swede# or Sverige or Finland or "Aland Islands" or finnish or finn# or Soumi or Russia or russian# or USSR or "Soviet Union" ) OR LA ( Norway or norwegian# or Norge or Sweden or swedish or swede# or Sverige or Finland or "Aland Islands" or finnish or finn# or Soumi or Russia or russian# or USSR or "Soviet Union" )

66,196

S43

(MH "Norway") OR (MH "Sweden") OR (MH "Finland") OR (MH "Russia")

65,938

S42

S37 OR S41

22,841

S41

S36 AND S40

21,935

S40

S38 OR S39

527,385

S39

TI ( ((Dependent# or user# or consumer# or patient# or individual# or people# or addict# or client# or person# or carer# or caregiver* or famil* or parent#) N3 (experience* or view# or interview* or perceive# or perception# or feel or feels or felt or feeling# or attitude# or perspective#)) or qualitative or "Focus Group#" or "ethnographic research" or ethnography or "Ethnological Research" or ethnology or "Grounded Theory" or "phenomenological research" or phenomenology or "thematic analysis" or (Narrative N3 (Analysis or inquiry)) ) OR AB ( ((Dependent# or user# or consumer# or patient# or individual# or people# or addict# or client# or person# or carer# or caregiver* or famil* or parent#) N3 (experience* or view# or interview* or perceive# or perception# or feel or feels or felt or feeling# or attitude# or perspective#)) or qualitative or "Focus Group#" or "ethnographic research" or ethnography or "Ethnological Research" or ethnology or "Grounded Theory" or "phenomenological research" or phenomenology or "thematic analysis" or (Narrative N3 (Analysis or inquiry)) )

357,893

S38

(MH "Qualitative Studies") OR (MH "Focus Groups") OR (MH "Grounded Theory") OR (MH "Ethnographic Research") OR (MH "Ethnological Research") OR (MH "Phenomenological Research") OR (MH "Phenomenology") OR (MH "Interviews+") OR (MH "Thematic Analysis")

333,122

S37

S30 AND S35

Limiters - Clinical Queries: Qualitative - Best Balance

7,617

S36

S30 AND S35

75,282

S35

S31 OR S32 OR S33 OR S34

481,478

S34

TI ( empowerment or coercion or recovery or "peer support" or "shared responsibilit*" or "self management" ) OR AB ( empowerment or coercion or recovery or "peer support" or "shared responsibilit*" or "self management" )

129,409

S33

TI ( (maintenance or family or "drug free" or coercive) W0 treatment* ) OR AB ( (maintenance or family or "drug free" or coercive) W0 treatment* )

3,341

S32

TI ( ((client# or consumer* or patient* or person# or user* or carer# or caregiver* or famil* or parent#) N3 (centered* or centred* or choice* or collabor* or empower* or engag* or expectation* or involv* or judgement* or mediated or oriented or participat* or preference* or voice* or cooperat* or "co-operat*")) or ((client# or consumer* or patient* or person# or user*) W0 driven) or (shared N1 decision) or "co-product*" or coproduct* or "co-creat*" or cocreat* or "co-design*" or codesign* or "co-opt*" or coopt* or ((Treatment or therapeutic) W0 (alliance* or engagement)) or ((Public or citizen) N3 (involvement* or participation* or engagement*)) or ((stakeholder* or "stake holder*") N3 (consult* or collabor* or engag* or involv* or participat*)) ) OR AB ( ((client# or consumer* or patient* or person# or user* or carer# or caregiver* or famil* or parent#) N3 (centered* or centred* or choice* or collabor* or empower* or engag* or expectation* or involv* or judgement* or mediated or oriented or participat* or preference* or voice* or cooperat* or "co-operat*")) or ((client# or consumer* or patient* or person# or user*) W0 driven) or (shared N1 decision) or "co-product*" or coproduct* or "co-creat*" or cocreat* or "co-design*" or codesign* or "co-opt*" or coopt* or ((Treatment or therapeutic) W0 (alliance* or engagement)) or ((Public or citizen) N3 (involvement* or participation* or engagement*)) or ((stakeholder* or "stake holder*") N3 (consult* or collabor* or engag* or involv* or participat*)) )

175,850

S31

(MH "Consumer Participation") OR (MH "Patient Centered Care") OR (MH "Decision Making") OR (MH "Decision Making, Shared") OR (MH "Decision Support Techniques") OR (MH "Decision Making, Patient+") OR (MH "Therapeutic Alliance") OR (MH "Cooperative Behavior") OR (MH "Collaboration") OR (MH "Social Participation") OR (MH "Empowerment") OR (MH "Self-Management") OR (MH "Coercion") OR (MH "Support Groups") OR (MH "Recovery")

252,811

S30

S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13 OR S14 OR S15 OR S16 OR S17 OR S18 OR S19 OR S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR S29

738,603

S29

TI ( "welfare service*" or "harm reduction" ) OR AB ( "welfare service*" or "harm reduction" )

4,762

S28

(MH "Harm Reduction") OR (MH "Social Welfare") OR (MH "Community Service") OR (MH "Substance Use Rehabilitation Programs") OR (MH "Alcohol Rehabilitation Programs+") OR (MH "Drug Rehabilitation Programs")

24,792

S27

TI ( (abstinence or cessation or discontinuation or withdrawal) N0 (symptom# or syndrom*) ) OR AB ( (abstinence or cessation or discontinuation or withdrawal) N0 (symptom# or syndrom*) )

3,732

S26

TI ( (Ethanolrelated or Substancerelated or Amphetaminerelated or Cocainerelated or Narcoticrelated or ethanolinduced or substanceinduced or amphetamineinduced or cocaineinduced or narcoticinduced) N0 disorder# ) OR AB ( (Ethanolrelated or Substancerelated or Amphetaminerelated or Cocainerelated or Narcoticrelated or ethanolinduced or substanceinduced or amphetamineinduced or cocaineinduced or narcoticinduced) N0 disorder# )

6

S25

TI ( "drug user#" or toxicomani* or dipsomania* or "polydrug use*" or "polydrug abuse*" or "multidrug use*" or "multidrug abuse*" or "multiple drug use*" or "multiple drug abuse*" or narcotism or heroinism or "illicit drug inhalation" or "glue sniffing" or "glue abuse*" or "drug diversion#" or "drug induced disease*" or "drug disease*" or "drug injur*" or "drug related disease*" ) OR AB ( "drug user#" or toxicomani* or dipsomania* or "polydrug use*" or "polydrug abuse*" or "multidrug use*" or "multidrug abuse*" or "multiple drug use*" or "multiple drug abuse*" or narcotism or heroinism or "illicit drug inhalation" or "glue sniffing" or "glue abuse*" or "drug diversion#" or "drug induced disease*" or "drug disease*" or "drug injur*" or "drug related disease*" )

7,519

S24

TI ( "drug seeking" W0 (behavior or behaviour) ) OR AB ( "drug seeking" W0 (behavior or behaviour) )

238

S23

(MH "Substance Abusers+") OR (MH "Drinking Behavior+") OR (MH "Drug-Seeking Behavior")

45,327

S22

TI ( (drink* N1 (problem# or environment or hazard* or heavy* or episodic or excessive or harm* or binge# or behavior or behaviour)) or (driving N2 (influence or drunk*)) ) OR AB ( (drink* N1 (problem# or environment or hazard* or heavy* or episodic or excessive or harm* or binge# or behavior or behaviour)) or (driving N2 (influence or drunk*)) )

13,606

S21

TI ( ((alcohol* or Ethanol) N2 (consumption or intake or problem# or disorder# or overus* or misus* or drink* or dependenc* or addiction# or addict# or abuse* or abusing or beverage# or intoxicat* or harm* or binge)) or "alcohol use#" or alcoholi* ) OR AB ( ((alcohol* or Ethanol) N2 (consumption or intake or problem# or disorder# or overus* or misus* or drink* or dependenc* or addiction# or addict# or abuse* or abusing or beverage# or intoxicat* or harm* or binge)) or "alcohol use#" or alcoholi* )

67,526

S20

TI ( (opioid* or opiate) W0 induced W0 (constipation or emesis or vomiting or hyperalgesia) ) OR AB ( (opioid* or opiate) W0 induced W0 (constipation or emesis or vomiting or hyperalgesia) )

628

S19

TI ( ((amphetamine or methamphetamine or cocaine) N1 "use#") or ((marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja# or heroin) N1 (smoking or "use#")) ) OR AB ( ((amphetamine or methamphetamine or cocaine) N1 "use#") or ((marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja# or heroin) N1 (smoking or "use#")) )

14,523

S18

TI ( (pharma* or medic* or drug# or substance or narcotic* or inhalant or opiate or opioid or opium or morphine or methadone or amphetamine or methamphetamine or cocaine or marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja# or heroin) N1 (dependenc* or addiction# or addict# or abuse* or misus* or overdose* or overus* or overutili?ation or craving# or "use disorder#" or habituation or problem#) ) OR AB ( (pharma* or medic* or drug# or substance or narcotic* or inhalant or opiate or opioid or opium or morphine or methadone or amphetamine or methamphetamine or cocaine or marijuana or marihuana or cannabis or hashish or ganja# or heroin) N1 (dependenc* or addiction# or addict# or abuse* or misus* or overdose* or overus* or overutili?ation or craving# or "use disorder#" or habituation or problem#) )

63,453

S17

(MH "Substance Use Disorders") OR (MH "Substance Abuse") OR (MH "Substance Dependence") OR (MH "Alcohol-Related Disorders") OR (MH "Alcohol Withdrawal Syndrome") OR (MH "Alcoholic Intoxication+") OR (MH "Alcoholism") OR (MH "Psychoses, Substance-Induced") OR (MH "Psychoses, Alcoholic") OR (MH "Alcohol Abuse+") OR (MH "Inhalant Abuse") OR (MH "Substance Abuse, Intravenous") OR (MH "Substance Dependence") OR (MH "Substance Withdrawal Syndrome") OR (MH "Alcohol Withdrawal Syndrome") OR (MH "Overdose+") OR (MH "Substance Abstinence+")

124,413

S16

TI (((mental* or psychiatric*) N2 (patient# or person*)) or (psychiatric* N1 care) or "dual diagnos?s") OR AB (((mental* or psychiatric*) N2 (patient# or person*)) or (psychiatric* N1 care) or "dual diagnos?s")

22,561

S15

(MH "Psychiatric Patients+") OR (MH "Diagnosis, Dual (Psychiatry)")

18,318

S14

TI ( "mental health service*" or "mental hygiene service*" or "assertive community treatment" or "indigenous health service*" ) OR AB ( "mental health service*" or "mental hygiene service*" or "assertive community treatment" or "indigenous health service*" )

17,436

S13

(MH "Mental Health Services") OR (MH "Community Mental Health Services") OR (MH "Health Services, Indigenous")

48,430

S12

TI ( "trauma disorder#" or psychotrauma# or "psycho trauma#" or "psychological trauma#" or "psychologic trauma#" or "sexual trauma#" or "sexual abuse trauma#" or "sexual assault trauma#" or ((stress or stressor) W0 disorder#) or (("stress related" or "stressor related" or stressrelated or stressorrelated) W0 disorder#) or ptsd or "post traumatic" or posttraumatic or "battered child syndrom*" or "adjustment disorder#" ) OR AB ( "trauma disorder#" or psychotrauma# or "psycho trauma#" or "psychological trauma#" or "psychologic trauma#" or "sexual trauma#" or "sexual abuse trauma#" or "sexual assault trauma#" or ((stress or stressor) W0 disorder#) or (("stress related" or "stressor related" or stressrelated or stressorrelated) W0 disorder#) or ptsd or "post traumatic" or posttraumatic or "battered child syndrom*" or "adjustment disorder#" )

31,628

S11

TI ( psychotic* or psychosis* or psychoses* ) OR AB ( psychotic* or psychosis* or psychoses* )

21,210

S10

TI ( schizophren* or ((multiple or dual or split) W0 (personalit* or identit*)) or schizoaffective or "schizo affective" or "schizophreniform disorder#" or "shared paranoid disorder#" or "folie a deux" or "folie a trois" or "folie a famille" or hebephrenia* or hebephrenic# or delusional or paraphrenia# or schizotypal or "negative syndrom*" or "positive syndrom*" ) OR AB ( schizophren* or ((multiple or dual or split) W0 (personalit* or identit*)) or schizoaffective or "schizo affective" or "schizophreniform disorder#" or "shared paranoid disorder#" or "folie a deux" or "folie a trois" or "folie a famille" or hebephrenia* or hebephrenic# or delusional or paraphrenia# or schizotypal or "negative syndrom*" or "positive syndrom*" )

31,631

S9

TI ( "personality disorder#" or borderline or (disorder# N1 adult N1 personalit*) ) OR AB ( "personality disorder#" or borderline or (disorder# N1 adult N1 personalit*) )

15,494

S8

TI ( paraphilia* or "paraphilic disorder#" or (sex* W0 (deviation# or perversion# or problem# or dysphoria#)) ) OR AB ( paraphilia* or "paraphilic disorder#" or (sex* W0 (deviation# or perversion# or problem# or dysphoria#)) )

1,351

S7

TI ( "neurotic disorder#" or neuros?s or psychoneuros?s ) OR AB ( "neurotic disorder#" or neuros?s or psychoneuros?s )

568

S6

TI ( depression# or depressive or depressed or melancholi* or dysthymic or dysthymia# or dysphoric or dysphoria# or dysforic or dysforia# or "seasonal affective" or "unipolar disorder#" or cothymia or "mourning syndrom*" or pseudodementia or "pseudo dementia" or cyclothymi* ) OR AB ( depression# or depressive or depressed or melancholi* or dysthymic or dysthymia# or dysphoric or dysphoria# or dysforic or dysforia# or "seasonal affective" or "unipolar disorder#" or cothymia or "mourning syndrom*" or pseudodementia or "pseudo dementia" or cyclothymi* )

169,696

S5

TI ( (mood or affective) W0 (disorder# or disturbance# or illness*) ) OR AB ( (mood or affective) W0 (disorder# or disturbance# or illness*) )

9,806

S4

TI ( bipolar* or mania# or manic or manicdepressive or maniodepressive or "manio depressive" or hypomani* or hyperthymi* or "rapid cycling#" or "mixed episode#" ) OR AB ( bipolar* or mania# or manic or manicdepressive or maniodepressive or "manio depressive" or hypomani* or hyperthymi* or "rapid cycling#" or "mixed episode#" )

18,747

S3

TI ( anxiety or anxieties ) OR AB ( anxiety or anxieties )

94,828

S2

TI ( ((mental* or psychiatric or neuropsychiatric or psychic) W0 (disorder* or disease# or ill* or disturbance* or distress or treatment*)) ) OR AB ( ((mental* or psychiatric or neuropsychiatric or psychic) W0 (disorder* or disease# or ill* or disturbance* or distress or treatment*)) )

58,581

S1

(MH "Mental Disorders") OR (MH "Adjustment Disorders+") OR (MH "Mental Disorders, Chronic") OR (MH "Neurotic Disorders+") OR (MH "Anxiety") OR (MH "Paraphilias+") OR (MH "Personality Disorders+") OR (MH "Narcissism") OR (MH "Psychotic Disorders+")

390,157

Siste faglige endring: 22. september 2023