Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10.3Vedlegg 3: Søkestrategi samisk søk – nordiske språk

Litteratursøk fra Bibliotek for helseforvaltningen. Dokumentasjon av søkestrategi.

Brukermedvirkning inne rus og psykisk helse – samisk kontekst – kvalitative studier – søk i Oria og SveMed.

Kontaktperson: Line Eikenes Langsholt/Hdir
Søk: Astrid Nøstberg
Fagfelle: Bente Foss
Dublettsjekk i EndNote: Før dublettkontroll: 140
Etter dublettkontroll: 133

DatabaseOria

Dato: 20.05.2022
Antall unike treff: 134

Samisk kombinert med rus/psykisk:

Alle felt inneholder: samisk* OR sapmi
OG
Tittel inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=  20 treff

Alle felt inneholder: samisk* OR sapmi
OG
Emne inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
 = 11 treff

Samisk kombinert med brukermedvirkning:

Alle felt inneholder: samisk* OR sapmi
OG
Tittel inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
=  19 treff

Alle felt inneholder: samisk* OR sapmi
OG
Emne inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 7 treff

«Urfolk» kombinert med rus/psykisk:

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Tittel inneholder: (Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden) OG (rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 54 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Emne inneholder: (Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden) OG (rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 7 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Tittel inneholder: Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden
OG
Emne inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 35 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Emne inneholder: Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden
OG
Tittel inneholder: rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 3 treff

«Urfolk» kombinert med brukermedvirkning:

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Tittel inneholder: (Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden) OG (bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 30 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Emne inneholder: (Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden) OG (bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*)
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 6 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Tittel inneholder: Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden
OG
Emne inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 7 treff

Alle felt inneholder: urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*
OG
Emne inneholder: Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden
OG
Tittel inneholder: bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*
OG
Alle felt inneholder: kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*
= 3 treff

Database: SveMed+

Dato: 20.05.2022
Antall treff: 6
Kommentar: Fra januar 2020 har ikke lenger databasen blitt oppdatert med nytt materiele. Det nyeste fra basen er derfor fra 2019.
Pga. tekniske utfordringer, måtte "Diagnosis, Dual (Psychiatry)" søkes separat.

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

rus* OR psykisk* OR psykiatri* OR PHV OR TSB OR "tverrfaglig spesialisert behandling" OR barnevern* OR pårørende*

9821

2

bruker* OR pasient* OR erfaring* OR recovery* OR selvhjelp OR medvirk* OR medbestem* OR selvbestem* OR personsentr* OR samskap* OR samvalg OR likeperson* OR medforsk* OR likemannstjen* OR tvang* OR familiebehandling* OR ettervern OR TUD OR tvungen*

18203

3

kvalitati* OR fokusgruppe* OR "fokus gruppe" OR "fokus grupper" OR intervju* OR dybdeintervju*

3235

4

samisk* OR sapmi

21

5

#1 AND #3 AND #4

1

6

#2 AND #3 AND #4

1

7

urfolk OR urinnvåner* OR minoritet* OR arktis*

203

8

Norge OR norsk* OR Sverige OR svensk* OR Finland OR finsk* OR Russland OR russisk* OR Nordkalotten OR Norden

57145

9

#7 AND #8

127

10

#1 AND #3 AND #9

2

11

#2 AND #3 AND #9

3

12

#5 OR #6 OR #10 OR #11

6

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

exp:"Mental Disorders" OR noexp:"Anxiety" OR noexp:"Narcissism" OR noexp:"Mental Health Services" OR noexp:"Community Mental Health Services" OR noexp:"Health Services, Indigenous" OR noexp:"Mentally Ill Persons"

14859

2

exp:"Substance-Related Disorders" OR noexp:"Opiate Substitution Treatment" OR noexp:"Alcoholics" OR noexp:"Drinking Behavior" OR exp:"Alcohol Drinking" OR noexp:"Driving Under the Influence" OR noexp:"Drug Users" OR exp:"Marijuana Use" OR noexp:"Drug-Seeking Behavior" OR noexp:"Substance Abuse Treatment Centers" OR noexp:"Harm Reduction" OR noexp:"Social Welfare"

4200

3

#1 OR #2

15878

4

noexp:"Patient Participation" OR noexp:"Patient-Centered Care" OR noexp:"Decision Making" OR noxp:"Decision Making, Shared" OR noexp:"Community Participation" OR noexp:"Decision Support Techniques" OR noexp:"Therapeutic Alliance" OR noexp:"Empowerment" OR noexp:"Professional-Patient Relations" OR noexp:"Self-Management" OR noexp:"Coercion" OR noexp:"Cooperative Behavior"

4717

5

noexp:"Qualitative Research" OR noexp:"Focus Groups" OR noexp:"Grounded Theory" OR noexp:"Ethnology" OR noexp:"Interview"

2156

6

noexp:"Indigenous Peoples" OR noexp:"Health Services, Indigenous" OR noexp:"Arctic Regions"

58

7

#3 AND #4 AND #5 AND #6

0

Søk i SveMed+

Nr

Söksträng

Antal träffar

1

exp:"Diagnosis, Dual (Psychiatry)"

126

2

noexp:"Patient Participation" OR noexp:"Patient-Centered Care" OR noexp:"Decision Making" OR noxp:"Decision Making, Shared" OR noexp:"Community Participation" OR noexp:"Decision Support Techniques" OR noexp:"Therapeutic Alliance" OR noexp:"Empowerment" OR noexp:"Professional-Patient Relations" OR noexp:"Self-Management" OR noexp:"Coercion" OR noexp:"Cooperative Behavior"

4717

3

#1 AND #2

24

4

noexp:"Qualitative Research" OR noexp:"Focus Groups" OR noexp:"Grounded Theory" OR noexp:"Ethnology" OR noexp:"Interview"

2156

5

noexp:"Indigenous Peoples" OR noexp:"Health Services, Indigenous" OR noexp:"Arctic Regions"

 

6

#3 AND #4 AND #5

0

Siste faglige endring: 22. september 2023