Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Legemiddelkostnader som andel av kostnader i spesialisthelsetjenesten

Totale kostnader i spesialisthelsetjenesten utgjorde 178,7 mrd. kroner ekskl. mva. i 2022, hvorav kostnader til somatikk utgjorde 128,8 mrd. kroner. Kostnader til legemidler utgjorde 10, 5 mrd. kroner ekskl. mva.

I 2022 utgjorde de totale legemiddelkostnadene 5,9 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten og 8,1 prosent av kostnadene innen somatisk virksomhet. Kostnader til h-resepter utgjorde 3,0 prosent og legemidler gitt i sykehus utgjorde 2,8 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Som figur 6 viser så har legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten gått litt ned fra 2021 til 2022 når det korrigeres for budsjettoverføring av nye legemidler i h-reseptordningen. Vi ser videre at kostnadsandelen for legemidler har vært svakt avtakende i perioden 2018 til 2022.

Siste faglige endring: 08. desember 2023