Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Sammendrag

Kostnader til legemidler i helseforetak utgjorde 12,7 mrd. kroner inklusive mva. i 2021. Korrigert for prisvekst og overføring av finansieringsansvar til h-reseptordningen var kostnadsveksten for legemidler i helseforetak på 7,2 prosent fra 2020 til 2021, noe som er den høyeste årlige kostnadsveksten etter 2012. Utviklingen i legemiddelkostnader følger kostnadsutviklingen i spesialisthelsetjenesten, slik at legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten er uendret fra 2020 til 2021.

Fra 2012 har det vært en realvekst i totale legemiddelkostnader på 20,2 prosent korrigert for overføring av finansieringsansvar for h-reseptordningen. Veksten i totale legemiddelkostnader er knyttet til kostnadsvekst for legemidler gitt i sykehus. For h-reseptordningen har det vært en svak nedgang i kostnader på 3,3 prosent i perioden fra 2012 til 2021 når man hensyntar overføring av finansieringsansvar til ordningen.

Kostnader til legemidler gitt i sykehus økte med 8,7 prosent fra 2020 til 2021, og kostnader for h-reseptordningen økte med 6,2 prosent med korreksjon for overføring av finansieringsansvar.

Siste faglige endring: 02. desember 2022