Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet og viser utviklingen i kostnader til legemidler i helseforetak for perioden 2012 til 2021, herunder kostnader til legemidler gitt i sykehus og kostnader til hjemmeadministrerte legemidler (h-reseptordningen).

Kostnader til legemidler i helseforetak er hentet fra Sykehusapotekenes legemiddelstatistikk (SLS-databasen). På grunn av arbeid med kvalitetssikring av historiske salgsdata i databasen, var kostnadsdata for årene før 2012 ikke tilgjengelig ved utarbeidelsen av denne rapporten. Tidligere års rapporter har med salgsdata for legemidler tilbake til 2008. 

Siste faglige endring: 02. desember 2022