Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.4Legemiddelkostnader som andel av kostnader i spesialisthelsetjenesten

I 2021 utgjorde de totale legemiddelkostnadene 6,0 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten og 8,4 prosent av kostnadene innen somatisk virksomhet. Kostnader til h-resepter utgjorde 3,2 prosent og legemidler gitt i sykehus utgjorde 2,8 prosent av kostnadene i spesialisthelsetjenesten.

Figur 5: Legemiddelkostnader som prosentandel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk i 2021. Kostnader eksklusive mva. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.
Figur 5: Legemiddelkostnader som prosentandel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk i 2021. Kostnader eksklusive mva. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.

 

Figur 6: Legemiddelkostnader eksklusive mva. som andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk for perioden 2017 til 2021. Kostnader korrigert for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.
Figur 6: Legemiddelkostnader eksklusive mva. som andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten og som andel av kostnader innen somatikk for perioden 2017 til 2021. Kostnader korrigert for budsjettoverføring nye legemidler i h-reseptordningen. Kilde: Sykehusenes Legemiddelstatistikk (SLS-databasen) og SAMDATA.

Som figur 6 viser så har legemiddelkostnadenes andel av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten vært uendret fra 2020 til 2021 når det korrigeres for budsjettoverføring for nye legemidler i h-reseptordningen. Vi ser videre at kostnadsandelen for legemidler har vært avtakende i perioden 2017 til 2021.

Kostnader for spesialisthelsetjenesten inkluderer merkostnader som følge av koronapandemien i 2020 og 2021. Pandemirelaterte merkostnader[1] er estimert til å utgjøre i underkant av en mrd. kroner i 2021 og omtrent 600 mill. kroner i 2020. Ved å korrigere for disse merkostnadene utgjorde legemiddelkostnadene 6,1 prosent av totale kostnader i spesialisthelsetjenesten både i 2020 og 2021.

 

[1] Merkostnader som følge av pandemien er omtalt i kapittel 2.2 i Helsedirektoratets rapport SAMDATA Spesialisthelsetjenesten 2021: SAMDATA Spesialisthelsetjenesten - Helsedirektoratet

Siste faglige endring: 02. desember 2022