Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.10Venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester

Venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester (videre i teksten "venteliste") er en relativt ny opplysning som rapporteres til Kommunalt pasient- og brukerregister fra og med 2019. Det er oppdaget registreringer av andre typer ventelister under venteliste på langtidsplass eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester. I tillegg, har mange registreringer datering langt tilbake i tid (f.eks. "satt på venteliste" i 2003).

262 av 356 kommuner (74 prosent) har rapportert minst en person på venteliste i 2021. 2317 unike personer er rapportert med venteliste i 2021. Dette er en nedgang med 1 424 personer. 

Det publiseres en oversikt over personer ført på venteliste til langtidsplass eller plass i bolig særlig tilrettelagt for heldøgnstjenester fra en kartlegging Helsedirektoratet gjennomførte tre ganger i året mellom 2018 og 2021[17]. I 2022 er det gjennomført to kartlegginger. Helse- og omsorgsdepartement vedtok høsten 2022 å avslutte kartleggingen.

 

[17] https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/venteliste-for-langtidsplass-pa-sykehjem

Siste faglige endring: 16. februar 2023