Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.9Øyeblikksbilde – tjenester 31. desember

Tabell 2.10.1 viser status for antall tjenestemottakere per 31. desember de siste 10 årene.

Tabell 2.10.1 Tjenestemottakere per 31.des.2021

 

Tjenestemottakere, antall

2012

271 503

2013

271 412

2014

272 357

2015

275 200

2016

278 161

2017

282 726

2018

283 286

2019

280 669

2020

287 374

2021

292 942

Kilde: IPLO  Kilde: IPLOS-registeret (-2016) /KPR (2017-)

Om lag 293 000 personer var mottakere av kommunale helse- og omsorgstjenester den 31. desember 2021. Det er en økning med 1,9 prosent sammenlignet med 31. desember 2020. Antallet tjenestemottakere per 31. desember har økt med 21 000 personer når vi sammenlikner med 2012.

Tabell 2.10.2 viser antall tjenestemottakere per 31.desember fra 2017 til 2021, gruppert etter tjenestegruppe.

Tabell 2.10.2 Tjenestemottakere per 31.des., gruppert etter tjenestegruppe, 2021
 

Tjenestemottakere, antall

 

2017

2018

2019

2020

2021

Tjenester til hjemmeboende

219 679

222 787

227 539

228 352

234 374

Bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål

44 194

43 502

40 031

43 073

42 295

Institusjonstjenester

44 919

44 346

43 972

42 482

42 796

Velferdsteknologi

77 055

80 242

79 501

88 120

92 730

Kilde: KPR

Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende var rundt 234 000per 31.desember 2021, en økning på 2,6 prosent fra 2020. Antall mottakere av tjenester til hjemmeboende har vært økende i hele perioden 2017- 2021[14].

Antall mottakere av bolig kommunen disponerer til helse- og omsorgsformål var rundt 42 000 per 31.desember 2021. Enkelte kommuner har endret registrering av tilbudet i overgangen 2020/2021 og dette påvirker landstallene noe.

I 2021 har antallet mottakere av institusjonstjenester økt med 314 personer eller 0,7 prosent, når vi sammenlikner med 2020. Antall mottakere av institusjonstjenester per 31.desember har vært svakt fallende i perioden 2017-2020.

Om lag 93 000 personer mottok tjenester knyttet til velferdsteknologi i 2021. Antall mottakere av velferdsteknologi per 31.desember har siden 2019 vært påvirket av teknisk feil. Selv om tallene økte på landsnivå, har det vært manglende rapportering fra noen kommuner i 2019 og 2020.  

Tabellen 2.10.3 viser antall tjenestemottakere per 31.des. fordelt etter funksjonsnivå de siste 10 årene.

Tabell 2.10.3 Tjenestemottakere per 31.des., etter funksjonsnivå
 

Tjeneste

mottakere,

antall

I alt, prosent

Noe/-avgrenset bistandsbehov, prosent

Middels til stort bistandsbehov, prosent

Omfattende bistandsbehov, prosent

Uoppgitt bistandsbehov, prosent

2012

271 503

100

38

33

23

6

2013

271 412

100

38

34

23

6

2014

272 357

100

37

34

23

6

2015

275 200

100

37

34

23

6

2016

278 161

100

37

34

23

6

2017

282 726

100

37

34

24

6

2018

283 286

100

37

34

24

6

2019

280 669

100

35

34

24

7

2020

287 374

100

35,8

33,1

23,7

7

2021

292 942

100

36

33,4

23,5

7

Kilde: IPLOS-registeret (-2017) /KPR (2018-)

Per 31. desember 2021 var det flest tjenestemottakere i kategorien noe/avgrenset bistandsbehov (36 prosent av tjenestemottakere). Andel av tjenestemottakere i denne bistandsbehovsgruppen har vært nokså konstant i perioden 2012-2021 (fra 38 til 36 prosent). Andel tjenestemottakere med omfattende bistandsbehov har økt i samme periode (fra 23 til 24 prosent). Antall tjenestemottakere med middels til stort bistandsbehov og uoppgitt bistandsbehov har vært henholdsvis 33-34 og 6-7 prosent i perioden 2012-2021.

Tabell 2.10.4. viser antall tjenestemottakere per 31. desember 2021, fordelt etter alder og funksjonsnivå.

Tabell 2.10.4. Tjenestemottakere per 31.des., etter alder og funksjonsnivå, 2021

 

Tjenestemottakere, antall

I alt, prosent

Noe/-avgrenset bistands-behov, prosent

Middels til stort bistands-behov, prosent

Omfattende bistands-behov, prosent

Uoppgitt bistands-behov, prosent

0-17 år

15 707

100

18

33

28

20

18-49 år

62 992

100

40

35

17

8

50-66 år

41 075

100

41

33

19

7

67-79 år

59 044

100

36

33

24

7

80-89 år

75 541

100

38

32

25

5

90 år og over

38 583

100

28

35

34

2

Kilde: KPR

33 prosent av tjenestemottakerne i alderen 0-17 år hadde middels til stort bistandsbehov og 28 prosent hadde omfattende bistandsbehov.

40 prosent av tjenestemottakerne i alderen 18-49 år hadde noe/avgrenset bistandsbehov og 35 prosent hadde middels til stort bistandsbehov. Det er relativt liten andel med omfattende bistandsbehov (17 prosent).

41 prosent av tjenestemottakere i alderen 50-66 år hadde noe/avgrenset bistandsbehov og 33 prosent hadde middels til stort bistandsbehov. Det er relativt liten andel med omfattende bistandsbehov (19 prosent).

Blant tjenestemottakerne i alderen 67-79 og 80-89 år er det flest med noe/avgrenset (36-38 prosent) eller middels til stort bistandsbehov (32-33 prosent). Antall mottakere med omfattende bistandsbehov er på 24-25 prosent.

35 prosent av tjenestemottakerne i alderen 90 år og over hadde middels til stort bistandsbehov og 34 prosent hadde omfattende bistandsbehov. Relativt få i denne aldersgruppen har uoppgitt bistandsbehov (2 prosent).

 

[14] KPR helse og omsorg inneholder data fra og med 2017. Tallene for årgangene før 2017 ligger i IPLOS-registeret

Siste faglige endring: 16. februar 2023