Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3.2Norske klimaforpliktelser på helsefeltet

Under FNs klimakonferanse i 2021, COP26, lanserte det britiske presidentskapet sammen med WHO og flere andre organisasjoner et eget helseprogram med to initiativer for klima og helse. Det ene initiativet inviterte land til å undersøke sårbarhet og tilpasningsbehov i de nasjonale helsesystemene i møtet med klimaendringene. Det andre initiativet inviterte land til å jobbe for å redusere utslippene fra helsesektoren. Norge har sluttet seg til programmet, og per mars 2023 deltar 63 land.[25]

Klimaforpliktelsene under COP26-helseprogram er inngått på ministernivå, og offentliggjort gjennom regjeringens kommunikasjonskanaler. Forpliktelsene er gjort av de ulike land ovenfor deres egen befolkning. Det påligger ingen spesifikke krav til internasjonal rapportering.

Den norske deltakelsen i helseprogrammet innebærer tre konkrete leveranser: [26]

  1. en utvidet evaluering av klimagassutslipp fra helse- og omsorgssektoren.
  2. en nasjonal analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov relatert til klimaendringer og helse, og
  3. et veikart som skal gi retning mot en bærekraftig lavutslipps helse- og omsorgssektor innen 2050, utarbeidet i et samarbeid mellom stat, kommuner og relevante aktører.

Helsedirektoratet gir her en gjennomgang av klimagassutslipp. Folkehelseinstituttet skal levere en analyse av sårbarhet og tilpasningsbehov. Disse to leveransene gir et grunnlag for videre arbeid med blant annet veikartet.

Siste faglige endring: 05. mai 2023