Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Nasjonal strategi for persontilpasset medisin for 2023-2030

I januar 2023 lanserte regjeringen en ny strategi for persontilpasset medisin for perioden 2023–2030[21].Regjeringen har i strategien satt opp tre målområder som skal bidra til å oppfylle strategiens visjon om at "Persontilpasset medisin er en integrert del av forebygging, diagnostikk, behandling og oppfølging i helsetjenesten med mål om bedre helse og mestring gjennom livet." Strategien har et eget målområde for bruk, analyse, deling og lagring av data, se tekstboks.

Målområde 3 i Nasjonal strategi for persontilpasset medisin 2023 til 2030[22] 

Effektiv og sikker bruk, analyse, deling og lagring av storskala helsedata som inngår i persontilpasset medisin for helsehjelp, tjenesteutvikling og forskning innenfor rammene av den enkeltes integritet og personvern.

Målområdet skal møte utfordringer knyttet til IKT og datahåndtering innenfor persontilpasset medisin, særlig for infrastruktur og organisering knyttet til lagring, deling og tungregning for storskala helsedata og for praktiske og regulatoriske utfordringer knyttet til primærbruk og sekundærbruk av helsedata i grenseflaten mellom forskning og klinisk rutine med relevant programvare i rask utvikling.

[22] Jf. strategien s. 48.

Siste faglige endring: 14. februar 2024