Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Bakgrunn og formål

Helsemyndighetene og matbransjen har hatt lang tradisjon for samarbeid om tiltak for et bedre kosthold. Samarbeidet ble intensivert og systematisert på 2000-tallet innenfor flere ulike områder, som Matbransjens faglige utvalg MFU, Saltpartnerskapet og bransjens arbeid med å redusere innholdet av mettet fett og sukker i matvarer.

Helse- og omsorgsministeren etablerte i 2014 en næringslivsgruppe på matområdet med representanter fra matbransjen for å drøfte utfordringer og tiltak for å gjøre det lettere for forbruker å ta sunne valg. Med bakgrunn i Helsedirektoratets Tiltaksplan salt 2014–2018 var saltreduksjon tema på møte i næringslivsgruppen våren 2014. Saltpartnerskapet under ledelse av Helsedirektoratet ble etablert høsten 2015.

Etter initiativ fra NHO Mat og Drikke ba helse- og omsorgsministeren høsten 2016 Helsedirektoratet om å lede arbeidet med å utarbeide en intensjonsavtale mellom matbransjen og helsemyndighetene med formål å sikre et mer helhetlig og langsiktig samarbeid for å gjøre det enklere for forbrukeren å ta sunnere valg. Utarbeidelsen av avtale foregikk gjennom en bred involvering av matprodusenter, handelen og organisasjonene i bransjen. En overordnet intensjonsavtale skulle presenteres på møtet i Helseministerens næringslivsgruppe 6. desember 2016. Intensjonsavtalen om tilrettelegging for et sunnere kosthold mellom matbransjen og helsemyndighetene ble signert 6. desember 2016. Ved signering var matbransjen definert som næringsorganisasjoner, mat- og drikkeprodusenter og dagligvarehandelen. Med helsemyndighetene menes Helse- og omsorgsdepartementet ved helseminister Bent Høie. Den 7. juni 2018 ble intensjonsavtalen utvidet til å også omfatte aktører fra serveringsbransjen.

Koordinering av arbeidet i innsatsområdene er fordelt mellom Helsedirektoratet og bransjeorganisasjonene NHO Mat og Drikke, Norges Frukt- og Grønnsaksgrossisters Forbund (NFGF), Baker- og Konditorbransjens landsforening (BKLF) og Sjømat Norge. Helsedirektoratet har sekretariatsansvar for koordineringsgruppen. Det er etablert en ekstern referansegruppe som består av ressurspersoner innen relevante fagområder som kan gi ekspertråd til koordineringsgruppen og innsatsområdene.

Punkt 9 Gyldighet og varighet i intensjonsavtalen for et sunnere kosthold lyder:

«Innen utgangen av 2019 skal partene foreta en grundig vurdering av status for alle innsatsområder som omfattes av avtalen, herunder om det er behov å foreta endringer i avtalen.»

Formål med rapporten er å gi en status for arbeidet i intensjonsavtalen halvveis i avtaleperioden ved å synliggjøre tiltak samt se på grad av måloppnåelse så langt. Målgruppe for rapporten er eksisterende og potensielt nye aktører i intensjonsavtalen.

Siste faglige endring: 23. april 2020