Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Digital transformasjon står sentralt for å møte endringene og utfordringene helse- og omsorgssektoren står overfor. I undersøkelsen finner vi at innbyggerne fortsetter å bruke helsetjenester på nye måter etter koronapandemien. Nærmere 6 av 10 innbyggere var i digital kontakt med helsetjenesten i løpet av en 12-månedersperiode i 2023, uendret fra 2022. Til sammenligning av tilsvarende andel 33 % i 2019.

Undersøkelsen viser videre at 55 % av innbyggerne mener at digitale helsetjenester gjør at de får mulighet til å løse flere oppgaver selv i 2023. Samtidig opplever 15 % av innbyggerne at muligheten for å ta kontakt med fastlegen / privat allmennlege digitalt gjør at de kontakter dem oftere enn før dette var mulig, dvs. at det fører til lavere terskel for å ta kontakt. Innbyggerandelen som ønsker seg tilgang til flere digitale helsetjenester enn de har tilgang til i dag økte fra 30 % i 2022 til 35 % i 2023. Udekkede behov er oftest knyttet til prøvesvar, tilgang til journal fra fastlegen og oversikt over egen informasjon.

For å lykkes med gevinstrealisering av digitalisering av helse- og omsorgstjenestene står det sentralt at både innbyggere og helsepersonell bruker erfaringen de får med tjenestene til å velge fysisk og/eller digital kontakt avhengig av hva som er et godt valg i den enkelte situasjon. Dette er en modningsprosess som både innbyggere og helsepersonell er godt i gang med.

Takk til alle respondentene som har deltatt i undersøkelsen.

Oslo, februar 2024

Siste faglige endring: 09. februar 2024