Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forkortelser

A-team: Antibiotikateam

AMR: Antimikrobiell resistens

ASP: Antibiotikasenteret for primærmedisin

EPJ: Elektronisk pasientjournal

FEST: Forskrivnings- og ekspedisjonsstøtte

DALYs: disability-adjusted life years (funksjonstapsjusterte leveår)

DDD: (Definerte døgndoser)

KAS: Nasjonal kompetansetjeneste for antibiotikabruk i spesialisthelsetjenesten

KAD: Kommunale akutte døgnenheter

KORSN: Kompetansesenter i smittevern Helse Nord

KUPP: Kunnskapsbaserte oppdateringsvisitter (kvalitetsforbedringsprogram)

NTF: Den norske tannlegeforening

RAK: Riktigere antibiotikabruk i kommunene (kvalitetsforbedringsprogram/kurs)

RASK: Riktigere Antibiotikabruk i Sykehjem/kommunale helseinstitusjoner (kvalitetsforbedringsprogram/kurs)

RELIS: Regionale legemiddelinformasjonssentre

RKS: Regionale kompetansesentrene for smittevern

SFM: Sentral forskrivningsmodul

SKIL: Senter for kvalitet i legekontor

Siste faglige endring: 22. februar 2023