Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per september 2023

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) har økt med 60 fra august til september 2023 (figur 1). Hittil i 2023 har det vært en økning på 144 leger. 
  • Antall lister med fast lege har økt med 61 lister fra august til september 2023 (figur 2 og 3). Hittil i år har antall lister med fast lege økt med 146 lister. 
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 14 lister fra august til september 2023 (figur 4).. Hittil i år har antallet økt med 22 lister. Andel lister uten fast lege har gått ned fra 6,3 prosent til 6,0 prosent fra august til september 2023 (figur 5)
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde har fortsatt fra august til september 2023, og reduksjonen er større enn det man har sett tidligere. Fra august til september har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 021 til 1 013 for lister med fast lege (figur 6).. Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 999 til 991 fra august til september (figur 7). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har økt fra august til september (+ 11 737 plasser) (figur 8). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 7 ledige plasser på lister med fast lege i september, en økning på 2 plasser per 1 000 innbygger fra august (figur 10). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall innbyggere uten fast lege har gått ned fra august til september (- 10 115 innbyggere) (figur 12). Hittil i 2023 har antall innbyggere uten fast lege økt med 6 167 innbyggere. Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege har gått ned fra 4,1 til 4,0 prosent fra august til september (figur 13). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt fra august til september (alle lister inkludert) (figur 14 og 15). Antallet økte fra 1 170 lister til 1209 (andel øker fra 21,2 til 21,7 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 029 registrert med fast ansettelse per september 2023 (økning fra 19,1 til 19,7 prosent) (figur 16 og 17). 

Figurer

Figur 1. Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen 

Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Figur 2. Antall avtaler med og uten fast lege

Antall avtaler med og uten fast lege

Figur 3. Antall lister (avtaler) med fast lege

Antall lister (avtaler) med fast lege

Figur 4. Antall lister uten fast lege 

Antall lister uten fast lege

Figur 5. Andel lister uten fast lege

Andel lister uten fast lege

Figur 6. Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Figur 7. Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte) 

Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 8. Antall ledige plasser - lister med fast lege

Antall ledige plasser - lister med fast lege

Figur 9. Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 10. Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger. 

Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Figur 11. Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Figur 12. Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Figur 13. Andel innbyggere uten fast lege

Andel innbyggere uten fast lege

Figur 14. Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Figur 15.

Andel lister med fastlønn - alle lister inkludert

 

Figur 16. Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Figur 17. Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 08. august 2023