Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Begrepsforklaring og definisjoner

Fastlege​: Kommunalt ansatt (fastlønnet) eller næringsdrivende lege med en eller flere avtaler om fastlegetjeneste med en eller flere kommuner. Her telles fastleger med listeansvar og som mottar basistilskudd.

​Fastlegeavtale​: ​En fastlegeavtale er en individuell avtale mellom kommunen og fastlegen, som blant annet fastsetter ansvar for listeinnbyggere på en fastlegeliste. Kommunen bestemmer hvor mange fastlegeavtaler kommunen skal inngå.

Fastlegeliste​: Liste over innbyggere som er knyttet til den enkelte fastlegeavtale. Fastlegelisten oppdateres den første i hver måned.​ En fastlegeliste kan være med eller uten en fast​ lege (se «liste uten fast lege»), og kan ha flere vikarer knyttet til seg.​​

Listeinnbygger: En person som er tilknyttet en fastlegeliste.

Liste uten fast lege​ (ubesatt liste): En fastlegeliste hvor kommunen ikke har avtale med en fast lege. Fastlegelisten kan være betjent av en eller​ flere fastlegevikarer, eller av andre leger ved legekontoret, i påvente av fast lege.

Listetak: Antall listeinnbyggere fastlegen har avtalt med kommunen at fastlegelisten maksimalt kan inneholde.

Ledige plasser på fastlegeliste: Sum listetak (plasser) minus sum faktisk antall listeinnbyggere (listelengde). Dette beregnes a) for lister med fast lege b) alle lister samlet (inklusive lister uten fast lege).

Siste faglige endring: 08. september 2023