Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Status per november 2023

Oppsummering

  • Antall fastleger (personer) har økt med 29 fra oktober til november 2023 (figur 2). Hittil i 2023 har det vært en økning på 196 leger (figur 1). 
  • Antall lister med fast lege har økt med 29 lister fra oktober til november 2023 (figur 4 og 5). Hittil i år har antall lister med fast lege økt med 192 lister. 
  • Antall lister uten fast lege har gått ned med 6 lister fra oktober til november 2023 (figur 4 og 6). Hittil i år har antallet økt med 14 lister. Andel lister uten fast lege har gått ned fra 5,9 prosent til 5,8 prosent fra oktober til november 2023 (figur 7). 
  • Reduksjonen i gjennomsnittlig listelengde har fortsatt fra oktober til november 2023. For lister med fast lege har gjennomsnittlig listelengde gått ned fra 1 010 til 1 007 fra oktober til november 2023 (figur 8). Om man inkluderer alle lister går gjennomsnittet ned fra 990 til 987 fra oktober til november 2023 (figur 9). ​​ 
  • Antall ledige plasser på lister med fast lege har gått ned fra oktober til november(- 2 443 plasser) (figur 10). Målt per 1 000 listeinnbygger var det 6 ledige plasser på lister med fast lege i november, uendret fra oktober (figur 12). Antall ledige plasser beregnes som listetak minus listelengde per 1. i måneden. 
  • Antall innbyggere uten fast lege har gått ned fra oktober til november (- 4 413 innbyggere) (figur 14). Hittil i 2023 har antall innbyggere uten fast lege økt med 3 763 innbyggere. Andelen listeinnbyggerne på liste uten fast lege  har gått ned fra 4,0 til 3,9 fra oktober til november (figur 15). Den betydelige veksten i antall og andel innbyggere uten fast lege fra starten av september 2022 til starten av oktober 2022 skyldes Helfos oppfordring til kommunene om å melde inn ubesatte lister.​ 
  • Antall og andel avtaler hvor legen/listen er registrert som fastlønnet har økt fra oktober til november(alle lister inkludert) (figur 14 og 15). Antallet økte fra 1 220 til 1 231 (andel øker fra 21,8 til 21,9 prosent). Ser vi kun på lister som har fast lege var 1 052 registrert med fast ansettelse per november 2023 (økning fra 19,8 til 19,9 prosent) (figur 18 og 19). 

Figurer

Endring i antall fastleger og lister. Til og med november hvert år

Endring i antall fastleger og lister. Til og med november hvert år

Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Antall fastleger (personer) i fastlegeordningen

Antall fastleger startet og sluttet i FLO

Antall fastleger startet og sluttet i FLO

Antall avtaler med og uten fast lege

Antall avtaler med og uten fast lege

Antall lister (avtaler) med fast lege

Antall lister (avtaler) med fast lege

Antall lister uten fast lege

Antall lister uten fast lege

Andel lister uten fast lege

Andel lister uten fast lege

Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Gjennomsnittlig listelengde - lister med fast lege

Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Gjennomsnittlig listelengde - alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser - lister med fast lege

Antall ledige plasser - lister med fast lege

Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Antall ledige plasser hos fast lege per 1000 listeinnbygger.

Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Antall ledige plasser per 1000 listeinnbygger alle lister (inkl. ubesatte)

Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Antall listeinnbyggere på liste uten fast lege

Andel innbyggere uten fast lege

Andel innbyggere uten fast lege

Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Antall lister med fastlønn - alle lister inkludert

Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Andel lister med fastlønn - alle lister inkl.

Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Antall lister med fast ansatt lege (fastlønn) - kun lister med fast lege

Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Andel lister med fastlønn - kun lister med fast lege

Siste faglige endring: 09. november 2023