Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Begrepsforklaringer og definisjoner

Fastlege​: Kommunalt ansatt (fastlønnet) eller næringsdrivende lege med en eller flere avtaler om fastlegetjeneste med en eller flere kommuner.  Her telles fastleger med listeansvar og som mottar basistilskudd.

Fastlegeavtale​: ​En fastlegeavtale er en individuell avtale mellom kommunen og fastlegen, som blant annet fastsetter ansvar for listeinnbyggere på en fastlegeliste. Kommunen bestemmer hvor mange fastlegeavtaler kommunen skal inngå. ​

Fastlegeliste​: Liste over innbyggere som er knyttet til den enkelte fastlegeavtale. Fastlegelisten oppdateres den første i hver måned.​ En fastlegeliste kan være med eller uten en fast​ lege (se «liste uten fast lege»), og kan ha flere vikarer knyttet til seg.​​

Listeinnbygger: En person som er tilknyttet en fastlegeliste. ​

Liste uten fast lege​ (ubesatt liste): En fastlegeliste hvor kommunen ikke har avtale med en fast lege. Fastlegelisten kan være betjent av en eller​ flere fastlegevikarer, eller av andre leger ved legekontoret, i påvente av fast lege. ​

Listetak: Antall listeinnbyggere fastlegen har avtalt med kommunen at fastlegelisten maksimalt kan inneholde. 

Ledige plasser på fastlegeliste: Sum listetak (plasser) minus sum faktisk antall listeinnbyggere (listelengde). Dette beregnes a) for lister med fast lege b) alle lister samlet (inklusive lister uten fast lege).

Fastlege startet: Legen hadde ikke fastlegeavtale i FLO forutgående måned, men har avtale gjeldende måned.

Fastlege sluttet: Legen hadde fastlegeavtale i FLO forutgående måned, men ikke gjeldende måned.

Siste faglige endring: 09. november 2023