Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

Helsedirektoratet fikk i 2022 i oppdrag å vurdere endringer i det tverrfaglige psykolog- og tannhelsetilbudet til tortur- og overgrepsutsatte og personer med odontofobi (TOO-tilbudet) basert på funn og anbefalinger beskrevet i evalueringsrapport fra 2021. Helsedirektoratet har blitt bedt om å ha dialog og samarbeid med relevante aktører i dette arbeidet. På sikt er Helsedirektoratet også bedt om å vurdere behov for å utarbeide et nasjonalt normerende produkt.

Denne rapporten beskriver Helsedirektoratets forslag til endringer i TOO-tilbudet og i den tilhørende tilskuddsordningen. Endringsforslagene baserer seg på funn i evalueringsrapporten og er arbeidet frem etter innspill fra og i samarbeid med representanter fra fylkeskommunal tannhelsetjenesten, de regionale odontologiske kompetansesentrene, Den norske tannlegeforening (NTF), Norsk Tannpleierforening (NTpF), Norsk Psykologforening (NPF), fagmiljøet og brukerrepresentanter. 

Ledere i fylkeskommunal tannhelsetjenesten har gitt innspill til hvordan tilbudet oppleves fra deres ståsted med utgangspunkt i de problemstillingene som skal drøftes i oppdraget. Svarene fra de ulike fylkene er lagt ved rapporten.[1]

 

Fotnoter

[1] Fylkene Troms, Møre og Romsdal og Oslo har ikke gitt innspill. Vestfold og Telemark stiller seg bak Vikens synspunkter.

Siste faglige endring: 14. november 2023