Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Vedlegg

Tabell A. Antall pasienter med alvorlige psykiske lidelser som ble utskrevet fra døgnbehandling i psykisk helsevern i 2020. Etter bosted og utskrivningsdiagnose (ICD-10). Informasjon om bosted mangler for 42 av pasientene i utvalget (N = 15587).

Bosted

Utskrivningsdiagnose

 

Alle

Schizofreni

(F20, F25)

Bipolar lidelse

(F30, F31)

Alvorlig depresjon

(F32.2, F32.3, F33.2, F33.3)

Personlighetsforstyrrelse (F60-F69)

Ruslidelse (F10-F19)

Øvrige diagnoser

Region

Helse Sør-Øst

8 304

1 770

1 061

624

766

467

3 616

Helse Vest

3 533

717

486

360

305

236

1 429

Helse Midt-Norge

2 065

430

289

165

189

117

875

Helse Nord

1 643

356

197

110

140

85

755

Hele landet

15 545

3 273

2 033

1 259

1 400

905

6 675

Helsefellesskap

Østfold

946

171

95

59

122

59

440

Ahus og kommunene

1 206

209

139

79

145

64

570

Oslo

1 923

527

269

137

157

101

732

Innlandet

995

153

125

89

70

59

499

Vest-Viken

1 201

232

181

120

90

59

519

Vestfold

609

141

88

38

50

41

251

Telemark

512

134

50

39

43

33

213

Agder

912

203

114

63

89

51

392

Sør-Rogaland

1 290

251

172

166

97

86

518

Helse Fonna

484

99

85

32

54

40

174

Helse Bergen

1 484

299

181

144

135

97

628

Sogn og Fjordane

275

68

48

18

19

13

109

Møre og Romsdal

757

131

131

78

53

44

320

St. Olavs og kommunene

983

229

125

78

98

44

409

Nordre Trøndelag

325

70

33

9

38

29

146

Helgeland

229

50

29

12

22

11

105

Lofoten, Vesterålen og Salten

443

78

43

34

41

28

219

Troms og Ofoten

643

157

81

35

59

34

277

Finnmark

328

71

44

29

18

12

154

Siste faglige endring: 23. januar 2024