Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Vedlegg

Tabell V1 Pasienter med mottaksdato i 2021 og utskrevet fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, fordelt på bostedsregion, kjønn og alder. Prosentandel av total per region.

Bostedsregion

Alder

Antall

Prosentandel

 

 

Gutter

Jenter

Totalt

Gutter

Jenter

Totalt

Helse Sør-Øst

6-12 år

23

20

43

3,3

2,8

6,1

13-15 år

48

245

293

6,8

34,7

41,4

16-17 år

66

203

269

9,3

28,7

38,0

18-22 år

28

74

102

4,0

10,5

14,4

Total

165

542

707

23,3

76,7

100

Helse Vest

6-12 år

9

12

21

2,4

3,2

5,7

13-15 år

23

111

134

6,2

29,9

36,1

16-17 år

42

126

168

11,3

34,0

45,3

18-22 år

7

40

47

1,9

10,8

12,7

Total

81

290

371

21,8

78,2

100

Helse Midt-Norge

6-12 år

22

17

39

6,3

4,9

11,2

13-15 år

24

96

120

6,9

27,7

34,6

16-17 år

27

96

123

7,8

27,7

35,4

18-22 år

9

24

33

2,6

6,9

9,5

Over 22 år

13

17

30

3,7

4,9

8,6

Total

96

251

347

27,7

72,3

100

Helse Nord

6-12 år

8

10

18

3,3

4,1

7,4

13-15 år

18

67

85

7,4

27,6

35,0

16-17 år

29

84

113

11,9

34,6

46,5

18-22 år

12

15

27

4,9

6,2

11,1

Total

67

176

243

27,6

72,4

100

Total

6-12 år

62

59

121

3,7

3,5

7,3

13-15 år

113

519

632

6,8

31,1

37,9

16-17 år

164

509

673

9,8

30,5

40,3

18-22 år

56

153

209

3,4

9,2

12,5

Over 22 år

13

18

31

0,8

1,1

1,9

Total

409

1259

1668

24,5

75,5

100

Tabell V2 Pasienter med mottaksdato i 2021 og utskrevet fra døgnbehandling i PHV-BU i 2021, fordelt på helsefelleskapsområde og kjønn. Antall og prosentandel.

Helsefellesskap

Antall

Prosentandel

Gutter

Jenter

   

Antall

Prosent

Antall

Prosent

Østfold

130

7,8

23

5,6

107

8,5

Ahus og kommunene

75

4,5

18

4,4

57

4,5

Oslo

130

7,8

29

7,1

101

8,0

Innlandet

122

7,3

31

7,6

91

7,2

Vest-Viken

118

7,1

32

7,8

86

6,8

Vestfold

41

2,5

6

1,5

35

2,8

Telemark

43

2,6

12

2,9

31

2,5

Agder

48

2,9

14

3,4

34

2,7

Sør-Rogaland

144

8,6

24

5,9

120

9,5

Helse Fonna

57

3,4

16

3,9

41

3,3

Helse Bergen

151

9,1

37

9,0

114

9,1

Sogn og Fjordane

19

1,1

4

1,0

15

1,2

Møre og Romsdal

221

13,2

62

15,2

159

12,6

St.Olavs og kommunene

73

4,4

16

3,9

57

4,5

Nordre Trøndelag

53

3,2

18

4,4

35

2,8

Helgeland

38

2,3

8

2,0

30

2,4

Lofoten, Vesterålen og Salten

86

5,2

22

5,4

64

5,1

Troms og Ofoten

77

4,6

24

5,9

53

4,2

Finnmark

42

2,5

13

3,2

29

2,3

Total

1 668

100

409

100

1 259

100

Siste faglige endring: 23. januar 2024