Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Forord

På oppdrag fra Helsedirektoratet har Deloitte gjennomført en evaluering av tilskuddsordningen "Driftstilskudd til Rådet for psykisk helse":

Oppdraget er gjennomført i tidsperioden september til desember 2023. Evalueringen har blitt gjennomført av et prosjektteam bestående av Line M. Johansen (prosjektleder) og Martin B. B. Nygaard. Stein Ove Songstad har vært ansvarlig partner.

Evalueringsteamet vil takke alle som har stilt opp som informanter, og som gjennom intervju og spørreundersøkelse har delt sine vurderinger og refleksjoner knyttet til tilskuddsordningens regelverk og effekt. Dette gjelder både representanter for Rådet for psykisk helse og representanter for medlemsorganisasjonene.

Til slutt vil vi takke Helsedirektoratet for oppdraget, og våre kontaktpersoner Kristine O. Møller og Marianne Thoresen for godt samarbeid og god dialog i gjennomføringen av prosjektet.

Stein Ove Songstad, ansvarlig partner. 

Siste faglige endring: 24. juni 2024