Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Hjemmesykehus for nyfødte

Det finnes egne hjemmesykehus (ambulante team) for nyfødte i Oslo (OUS), Akershus (Ahus), Vestfold (SiV), Stavanger (SUS), Tromsø (UNN), Bodø (Nordlandssykehuset) og Trondheim (St. Olavs Hospital). Tilbudene i Tønsberg og Tromsø er rent digitale. Sykehuset i Vestfold i Tønsberg har Virtuelt hjemmesykehus for barn (14). UNN i Tromsø startet Skype-sykehuset for nyfødte i januar 2019 (13). Skype gir spesialsykepleierne fra Nyfødt intensiv muligheten til å observere via skjermen hvordan babyen og foreldrene har det. Samtidig samarbeider avdelingen med helsesykepleiere i familiens hjemkommune om kontroll og oppfølging.

Digitale løsninger som erstatning for eller tillegg til fysisk besøk hos nyfødtfamilier er anbefalt i nordiske studier (9) og er et ønske hos flere barneavdelinger i Norge, som har måttet utsette slike tilbud i påvente av trygge løsninger med tanke på personvern.

Siste faglige endring: 24. juni 2021