Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 4Kobling til Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring

Handlingsplanen for et bedre smittevern skal ses i sammenheng med Helsedirektoratets Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring (2019-2023) og arbeidet for å redusere pasientskader (Reduser pasientskader (itryggehender24-7.no). Den sistnevnte handlingsplanen har tre hovedmål:

  • færre pasientskader
  • bedre pasientsikkerhetskultur
  • varige strukturer for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten

Infeksjoner er et av innsatsområdene også i denne handlingsplanen. Planen detaljerer imidlertid ikke konkrete tiltak for infeksjonsforebygging, ettersom dette dekkes i Handlingsplan for et bedre smittevern.

Helsedirektoratet utgir årlige rapporter om pasientskader i Norge (siste rapport finnes her). Pasientskader utgjør en stor belastning for pasienter, pårørende og helsepersonell, og bidrar til ca. 15 % av de totale sykehuskostnadene[8]. I somatiske sykehus måles pasientskader med metoden Global Trigger Tool (GTT). Infeksjoner utgjør til sammen hovedandelen av de registrerte pasientskadene målt med GTT[9]. Dette støtter opp om behovet for videre systematisk arbeid innen infeksjonsforebygging.

Anbefaling fra styringsgruppen:

  • Styringsgruppen ser synergieffekter ved at fagmiljøene for smittevern og kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet samarbeider der det er naturlig. Forbedringskompetanse er et eksempel, hvor felles metoder og verktøy benyttes for å forbedre helse- og omsorgstjenestene. Slik kompetanse er relevant også i arbeidet med å nå målene i handlingsplanen for et bedre smittevern.

Siste faglige endring: 05. mars 2024