Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 17Forskning

Tiltak 32 – Opprettelse av akademiske stillinger i smittevern

Departementet vil, sammen med relevante samarbeidspartnere, vurdere å legge til rette for flere akademiske stillinger i smittevern.

Ansvar: HOD

Status/vurdering

Antakelig er det er lavt antall akademiske stillinger innen smittevern i Norge, men antallet vil avhenge av hvor bredt man definerer smittevern.

En mulig fremtidig tilnærming kunne være å starte med å kartlegge antall akademiske stillinger innen smittevern gjennom utdanningsinstitusjonene. I så fall vil det være nødvendig å definere kriterier for telling, f.eks. der smittevern inngår spesifikt i stillingsbeskrivelse/portefølje.

Siste faglige endring: 05. mars 2024