Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 19Endringer i smittevernloven og relevante forskrifter

Tiltak 36 – Vurdere oppdateringer av relevante forskrifter på smittevernområdet

Departementet vil sørge for oppdatering av relevante forskrifter innen smittevernområdet i henhold til behov (Vedlegg 3).

Ansvar: HOD

Status

Pandemien satte dette arbeidet på vent. Det overordnede lovverket gjennomgås i etterkant av pandemien, et arbeid som er i prosess per utgangen av 2023. Det synes naturlig å primært vurdere behov for oppdatering av relevante lover før forskrifter. HOD har meddelt at de vil ta initiativ overfor Helsedirektoratet og FHI omkring oppdatering av forskriftene.

Siste faglige endring: 05. mars 2024