Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5.1Overordnet vurdering

Overordnet vurderer Rambøll at Det finnes hjelp er et kvalitativt godt tilbud, med solid faglig fundament og utførelse. De felles strukturene bidrar til å sikre et enhetlig tilbud og fagmiljø på tvers av behandlingsstedene i en implementeringsfase, og vurderes som viktige også i fortsettelsen. Den helhetlige tilnærmingen til målgruppene er et viktig fundament for tilbudet, og ulike veier inn til tilbudet vurderes som en suksessfaktor for å få pasienter til å ta kontakt og oppsøke behandling. Det er gjort banebrytende arbeid med kampanjen, som treffer godt blant målgruppen menn i alderen 18-35 år, og som stadig optimaliseres på bakgrunn av analysearbeid. Organisering og lokasjon på behandlingsstedene er løst forskjellig ved alle fem behandlingssteder, som gir ulike utslag på de fire kriteriene for tilbudet. Dette gjelder blant annet valgt balanse mellom fysiske sikkerhetstiltak og tilgjengelighet, samorganisering og faglig miljø som påvirker robusthet og fagligkvalitet ulikt. Det er Rambølls klare anbefaling at tilbudet opprettholdes og prioriteres fremover. I den sammenheng er det viktig å ivareta tilbudets kvaliteter i overgangen fra prosjekt til ordinær helsetjeneste i 2024.

Siste faglige endring: 18. desember 2023