Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1.1Formål med oppdraget

Det finnes hjelp er et helhetlig tilbud rettet mot personer som står i fare for å begå seksuelle overgrep mot barn. Det finnes hjelp er, jamfør nettsiden, «[…] et tilbud for personer fra 18 år med seksuell interesse for barn, som har en selvidentifisert risiko, og som ønsker hjelp til å unngå å handle på sin seksuelle interesse. Behandlingstilbudet er åpent også for personer med tidligere straffesakshistorikk, men tar ikke imot personer som for øyeblikket er under etterforsking for seksuallovbrudd.»[2] Tilbudet retter også informasjon mot sekundærmålgrupper som fagpersoner, media og andre som ønsker informasjon om tilbudet.

Det finnes hjelp er et forholdsvis nytt tiltak for å redusere risiko for å begå overgrep mot barn. Formålet med denne evalueringen er å vurdere tilbudets organisering og vurdere potensielle utviklingsområder som kan bidra til å understøtte tilbudets målsettinger ytterligere. Dette er i tråd med formative evalueringers formål om å evaluere for å legge til rette for læring, forbedring og optimalisering av prosesser og innhold som kan fremme måloppnåelse.

Siste faglige endring: 18. desember 2023