Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 8Vernepleiere

Estimert mangel på vernepleiere. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.
Figur 11. Estimert mangel på vernepleiere. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser, 2014 til 2021. Estimatene er (stort sett) rundet av til nærmeste 50. Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene.

 

Observert mangel på vernepleiere, fordelt på deltjenester. 2021.
Figur 12. Observert mangel på vernepleiere, fordelt på deltjenester. 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Tallene for observert mangel, som danner grunnlaget for estimert mangel, gir kun informasjon om den observerte mangelen blant årets respondenter og bør ikke leses isolert. Observert mangel innen "andre omsorgsinstitusjoner" er i "institusjoner innen barne- og ungdomsvern", "omsorgsinstitusjoner ellers" og "andre sosialtjenester uten botilbud".

Siste faglige endring: 12. november 2021