Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9Psykologer

Estimert mangel på psykologer (bredt definert). NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.
Figur 13. Estimert mangel på psykologer (bredt definert). NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021. Estimatene er (stort sett) rundet av til nærmeste 50. Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene. NAVs definisjon av psykologer følger yrkesklassifiseringsstandarden STYRK-08, og dekker dermed bredere enn kliniske psykologer. Vi vet ikke hvor mye av den estimerte mangelen som gjelder kliniske psykologer, men figur 14 under viser at den observerte mangelen på psykologer for det meste er i spesialisthelsetjenesten.

 

Observert mangel på psykologer (bredt definert), fordelt på deltjenester. 2021.
Figur 14. Observert mangel på psykologer (bredt definert), fordelt på deltjenester. 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Tallene for observert mangel, som danner grunnlaget for estimert mangel, gir kun informasjon om den observerte mangelen blant årets respondenter og bør ikke leses isolert. Observert mangel innen "andre sosialtjenester uten botilbud" er innen familieverntjenester og kommunale sosialkontortjenester.

Siste faglige endring: 12. november 2021