Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 3Sykepleiere og spesialsykepleiere

Estimert mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere.
Figur 3. Estimert mangel på sykepleiere og spesialsykepleiere. ​​​

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2014-2021. Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene.

 

Observert mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, fordelt på deltjenester. 2021.
Figur 4. Observert mangel på sykepleiere, spesialsykepleiere og jordmødre, fordelt på deltjenester. 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Tallene for observert mangel, som danner grunnlaget for estimert mangel, gir kun informasjon om den observerte mangelen blant årets respondenter og bør ikke leses isolert. Mangelen innen "institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede" inkluderer mangel i bofellesskap for psykisk utviklingshemmede, bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet, avlastningsboliger/-institusjoner og barneboliger. "Somatiske institusjoner og rehabilitering" inkluderer "alminnelige somatiske sykehus", "somatiske spesialsykehus" og "rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner". Merk at helsesykepleiere er definert som spesialsykepleiere (mangelen i helsestasjons- og skolehelsetjenesten kan henge sammen med dette).

Siste faglige endring: 12. november 2021