Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2Oversikt over estimert mangel på helsepersonell i 2021

Oversikt over estimert mangel på ulike helseyrker. NAVs bedriftsundersøkelse 2021.
Figur 1. Oversikt over estimert mangel på ulike helseyrker. NAVs bedriftsundersøkelse 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Estimatene er stort sett rundet av til nærmeste 50 (unntaket er jordmødre). Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene. a) Gruppen "andre helseyrker" omfatter helsepersonell som ikke er klassifisert som en av de andre yrkesgruppene i standard for yrkesklassifisering (STYRK-08), som NAV benytter i undersøkelsen. b) Merk at NAV benytter en bred definisjon av psykologer, og at vi ikke vet hvor stor del av mangelen som gjelder psykologer slik Helsedirektoratet definerer det (kliniske psykologer), men figur 14 under viser at det meste av den observerte mangelen er i spesialisthelsetjenesten. I tillegg til yrkesgruppene som er vist i figuren, estimeres det en mangel på 50 ledere av eldreomsorg og 100 ledere av helsetjenester. Det har i liten grad vært mangel på bioingeniører og helsesekretærer tidligere år, og disse har ikke egne figurer i notatet.

Ulike yrkesgrupper varierer i størrelse, og den absolutte mangelen sier i seg selv ikke hvor stramt arbeidsmarkedet er for de ulike gruppene. NAV benytter derfor en såkalt "stramhetsindikator", som er forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og ønsket sysselsetting, hvor ønsket sysselsetting er lik den faktiske sysselsettingen pluss mangelen. Stramhetsindikatoren utrykker dermed hvor stor andel av den ønskede sysselsettingen den estimerte mangelen utgjør. NAV forklarer at et høyt forholdstall indikerer et stramt arbeidsmarked, noe som isolert sett indikerer et problem med å rekruttere arbeidskraft til virksomhetene. Figuren viser at det er størst mangel på sykepleiere også målt med NAVs stramhetsindikator, men at rekkefølgen for øvrige yrker er endret sammenlignet med figur 1.

 

Mangel på helsepersonell i 2021, målt med NAVs stramhetsindikator. Kilde:
Figur 2. Mangel på helsepersonell i 2021, målt med NAVs stramhetsindikator. Kilde:

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Stramhetsindikatoren angir forholdstallet mellom mangelen på arbeidskraft og ønsket sysselsetting (ønsket sysselsetting er den faktiske sysselsettingen pluss mangelen). Det er ikke beregnet stramhet for den løst definerte kategorien "andre helseyrker".

Siste faglige endring: 12. november 2021