Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6Legespesialister

Estimert mangel på legespesialister. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.
Figur 8. Estimert mangel på legespesialister. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser, 2014 til 2021. Estimatene er rundet av til nærmeste 50. Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene.

 

Observert mangel på legespesialister, fordelt på deltjenester. 2021.
Figur 9. Observert mangel på legespesialister, fordelt på deltjenester. 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Tallene for observert mangel, som danner grunnlaget for estimert mangel, gir kun informasjon om den observerte mangelen blant årets respondenter og bør ikke leses isolert. Psykisk helsevern for henholdsvis barn/unge og voksne inkluderer også poliklinikker. "Somatiske institusjoner og rehabilitering" inkluderer "alminnelige somatiske sykehus" (105), "somatiske spesialsykehus" (3) og "rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner" (1).

Siste faglige endring: 12. november 2021