Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 5Helsefagarbeidere

Estimert mangel på helsefagarbeidere. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.
Figur 6. Estimert mangel på helsefagarbeidere. NAVs bedriftsundersøkelser, 2014-2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelser, 2014 til 2021. Estimatene er rundet av til nærmeste 50. Den reelle mangelen er med 95 prosent sannsynlighet langs de vertikale linjene.

 

Observert mangel på helsefagarbeidere, fordelt på deltjenester. 2021.
Figur 7. Observert mangel på helsefagarbeidere, fordelt på deltjenester. 2021.

Kilde: NAVs bedriftsundersøkelse 2021. Tallene for observert mangel, som danner grunnlaget for estimert mangel, gir kun informasjon om den observerte mangelen blant årets respondenter og bør ikke leses isolert. Bofellesskap inkluderer bofellesskap for psykisk utviklingshemmede og bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele eller deler av døgnet.

Siste faglige endring: 12. november 2021