Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.2For noen betyr russetid ekskludering og utenforskap

Mange deltakere i rådslaget var tydelige på at økende bruk av russebusser og konseptgrupper virker ekskluderende og fremmer utenforskap i skolen. 

Russetiden ble omtalt som en tradisjon som ikke er åpen for alle. Blant annet ble det påpekt at dagens russefeiring i stor grad handler om festing og at de fleste arrangementene involverer en høy grad av rusbruk. Dette innebærer blant annet at ungdom som ikke drikker alkohol ikke føler tilhørighet til feiringen. 

Deltakerne i rådslaget tegnet videre et bilde av et skolemiljø på mange videregående skoler som er sterkt preget av russekulturen. Skolemiljøet er russekultur, ble det blant annet sagt. Det ble fortalt om at russegruppene på mange skoler innordner kantinene etter et hierarkisk system, hvor tilhørighet til russebusser eller -grupper er avgjørende for hvor elevene kan sitte eller om de i det hele tatt har noen å sitte sammen med. Dette resulterer i at en del elever unngår kantinen og oppholder seg på do eller vandrer rundt i gangene mens de andre har lunsjpause. Noen påpekte at dette har vært en kjent problemstilling i årevis, men at mange skoler ikke griper inn når det ser dette. 

Videre viste flere deltakere til at mye av det sosiale samspillet er knyttet til de ulike russegruppene og at disse ofte blir etablert allerede på begynnelsen av første trinn. I tillegg til at russegruppene spiser sammen, bruker de ofte friminutter til å planlegge russetiden og fester, og tilbringer det meste av fritiden sammen med gruppen. 

Gruppetilhørigheten blir også tydeliggjort og synliggjort ved at russegruppene bærer egne gruppegensere med gruppens logo, slagord mv. Elever som ikke har tilhørighet til en russegruppe, risikerer å gå alene gjennom hele det treårige skoleløpet. 

Mange pekte også på at kjøpepress kan være med på å fremme sosial ekskludering og utenforskap. Noen fremhevet at det er blitt svært dyrt å være russ og at ikke alle har råd til det som er høydepunktene i russetiden. For elever fra lavinntektsfamilier kan dette være en grunn til å ikke delta i russefeiringen.

I tillegg ble det også nevnt at det å delta på russebuss kan være svært kostnadskrevende, og at mange ungdommer løser dette med dugnadsjobbing og jobb ved siden av skolen. Det økonomiske ansvaret kan imidlertid være en psykisk påkjenning for medlemmene av gruppen og føre til lavere kapasitet til skolearbeid. 

"Noe av det største problemet er grupperinger, med navngitte og uniformerte grupper som tar plass og viser veldig tydelig hvem som er innafor og hvem som er utenfor", russ 2023, Halden

"Russ forteller meg at det er som å gå på audition hver dag. Ungdom står i et stort dilemma og blir presset til å være med på en ekskluderingskultur", helsesykepleier, Asker videregående skole

"Ikke bare i russetiden unge ekskluderer og mobber, men russetiden forsterker symptomene", Petter Andreas Lona, Elevorganisasjonen

"Konseptgrupper er en effektiv ekskluderingsmaskin", representant for Rogaland Fylkeskommune

"De elever som ikke ønsker å delta i russefeiringen, eller ikke får bli med i den russegjengen de ønsker, blir med dagens russekultur i praksis tvunget til å eksponere dette på skolen, ikke som tidligere i noen uker når de er avgangselever på videregående, men i måneder og – faktisk – år – gjennom ikke å kunne eller ville ikle seg russegruppemarkører", Lektorlaget

"Det er åpenbart mange som gruer seg til å dra på skolen, i frykt for å skille seg ut eller havne utenfor. Dette kan for eksempel gjelde for de som ikke har en gruppe, eller de som ikke har råd til de UTROLIG DYRE russedressene. I tillegg er det mye planlegging blant disse gruppene i friminuttene, og mye ekskludering som oppstår i kantina. Svartelister er også en faktor som bidrar til utestenging og frykt for å være på skolen. (….) Skolemiljøet ER russekultur. All ekskludering på skolen er pga russegrupper. Mange unngår kantinen hvis de ikke er på buss/gruppe fordi da blir man ofte satt i den ubehagelige situasjonen at de ikke vet om de har sitteplass/noen å sitte med", gruppesvar fra ungdomsgruppe

"Hovedutfordringen er at alt for mange elever opplever å være ekskludert fra det sosiale samspillet på skolen og på og på fritiden i hele videregående opplæring. Dette går utover elevenes psykiske og fysiske helse", deltaker

"Systemet tillater ekskludering. Det er vi som er systemet, og sa må dette løftes opp. Det starter i ungdomsskolen", deltaker

"Utestenging på grunn av mye bedømming: Russebussene blir inndelt i A, B og C busser for å markere hvilke busser som er best, og blant russen selv oppstår det rangering av jenter basert på utseendet og sosial status. Slike ting kunne lærerne vært bedre på å stå imot og si ifra om", gruppesvar fra ungdomsgruppe

Siste faglige endring: 02. april 2024