Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 1Trenger vi fett, og hvor mye av dette bør eventuelt være mettet?

Fett har en rekke viktige funksjoner i kroppen. Fett er blant annet kroppens største energilager, er med på å beskytte de indre organene og bidrar til å bygge opp kroppens celler. I tillegg er fettet vi inntar med på å tilføre fettløselige vitaminer og essensielle fettsyrer. Et svært fettfattig kosthold kan føre til mangel på essensielle fettsyrer og fettløselige vitaminer, samt enkelte andre næringsstoffer (3). Nesten alt fett i maten, og i kroppen, er triglyserider, molekyler som er satt sammen av glyserol og tre fettsyrer, figur 1 

Figur av et Triglyseridmolekyl
Figur 1: Triglyseridmolekyl. Figur hentet fra vedlegg til Nasjonalt råd for ernærings rapport om fett fra 2017.

Fettsyrene inndeles i fire hovedkategorier: mettet, enumettet, flerumettet og transfett. De flerumettede fettsyrene linolsyre (en omega-6-fettsyre) og alfa-linolensyre (en omega-3-fettsyre) er essensielle fettsyrer, noe som betyr at de må tilføres via mat eller kosttilskudd, fordi kroppen ikke produserer de selv. Disse kan benyttes til å produsere andre, lengre omega-3- og omega-6-fettsyrer. Eksempelvis omdannes alfa-linolensyre til de lange omega-3-fettsyrene EPA og DHA, som vi ellers primært finner i fiskeoljer, men denne omdannelsen er svært begrenset. Enumettede og mettede fettsyrer er ikke essensielle, siden kroppen kan produsere dem ved behov.

Det anbefales å begrense inntaket av mettet fett til under 10 prosent av det totale kaloriinntaket (E%), da det finnes sterk dokumentasjon på at mettet fett øker nivåene av såkalt LDL-kolesterol (Low-Density Lipoprotein-kolesterol) i blodet. Høyere LDL-kolesterol i blodet øker risikoen for hjerte- og karsykdom (1-4).

Når det gjelder betydningen av fettinntak for helsa, er det et spørsmål om mengde. Man trenger ikke å unngå alt mettet fett, men det er lurt å bytte ut en del av det mettede fettet med flerumettet fett, da dette er gunstig for forebygging av hjerte- og karsykdom (3).

Inntaket av fett fra smør og margarin har vært betydelig redusert de siste 50 årene i den norske befolkningen, men er dette veid opp av økt inntak av fett fra blant annet ost, kjøtt og sjokolade. Derfor har inntaket av mettet fett holdt seg på et høyere nivå enn anbefalt med omtrent 13 E% blant voksne.


Nasjonalt råd for ernæring

Rapporten er utarbeidet av Nasjonalt råd for ernæring på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Siste faglige endring: 17. februar 2021