Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

1. Forord

Utprøving av digital hjemmeoppfølging (DHO) er gjennomført på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet i perioden juni 2018 – 2021. Den er gjennomført i regi av Nasjonalt Velferdsteknologiprogram, som består av Direktoratet for E-helse, KS og Helsedirektoratet, der sistnevnte har hatt prosjektledelsen. Seks samarbeidsprosjekt i ulike deler av landet har deltatt. Kommunene har hatt prosjekteierskap og prosjektledelse, men har samarbeidet nært med fastleger og spesialisthelsetjenesten.

Prosjektets formål har vært å komme med nasjonale anbefalinger for digital hjemmeoppfølging. For å få grunnlag til dette har målsettingen vært å inkludere minimum 600 pasienter og involvere minimum 100 fastleger i prosjektet. Resultatet er at 735 pasienter ble inkludert og mer enn 250 fastleger har hatt pasienter i utprøvingen. Prosjektet er et utviklingsprosjekt og er gjennomført som en randomisert kontrollert studie (RCT). Dette var utfordrende, da det i liten grad har vært praksis i prosjekter i kommunehelsetjenesten. Dette har de lokale prosjektene imidlertid løst på en svært god måte i samarbeid med evaluator; Universitetet i Oslo i samarbeid med Oslo Economics og Nasjonalt senter for distriktsmedisin.

Å ta i bruk digital hjemmeoppfølging innebærer å ta i bruk nye måter å jobbe på. Når det i tillegg skal etableres tjenesteforløp og samarbeid på tvers av aktører og nivå utfordrer dette tjenestene. Endringsprosesser er krevende, og evaluering viser at  prosjektene har hatt stor nytte av prosessveiledning fra PA Consulting som har fulgt prosjektene hele veien. Tett kontakt med prosjektledelsen i Helsedirektoratet er også trukket fram. I utviklingsarbeidet har referansegruppen gitt gode råd på veien til den nasjonale prosjektledelsen. Her har LHL, Diabetesforbundet, Kreftforeningen, NSF, NFA, Norsam, NHO,  representant fra Pasientsentrert Helsetjenesteteam i Tromsø, Pårørendealliansen og KS ved Sarpsborg kommune deltatt.

Midt i prosjektperioden traff pandemien landet. Det har medført store utfordringer i helse- og omsorgstjenestene. Til tross for dette har prosjektene og samarbeidspartnere maktet å holde både framdrift og entusiasmen oppe og gjennomført utprøvingen på en svært imponerende måte. Sammen med sine leverandører utviklet de også tilbud om oppfølging av pasienter med covid-19. Det har vist at digital hjemmeoppfølging har potensiale for å gi effekter for mange flere grupper enn målgruppen for denne utprøvingen. I tillegg har det medført at leverandørene har utviklet app til bruk på egen mobil/nettbrett, noe som gjør DHO langt mer tilgjengelig.

Vi vil takke alle som har deltatt  utprøvingen i ulike roller og som har delt sine erfaringer med oss og hverandre. Det har vært en glede å følge prosessen og se den innsatsen som er lagt ned for at digital hjemmeoppfølging skal bli et nyttig verktøy, til glede for pasienter, pårørende og  helsepersonell, og for en effektiv og godt integrert del i en framtidig helsetjeneste.

 

Oslo, 31.01.2021

 

Bjørnar Alexander Andreassen, fung. avdelingsdirektør

Siw H. Myhrer, prosjektleder

Sist faglig oppdatert: 14. februar 2022