Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.8KPR-KUHR

Kontroll og utbetaling av helserefusjoner, KUHR, er et system som håndterer refusjonskrav fra behandlere og helseinstitusjoner til staten (HELFO). Med behandlere menes fastleger, legevakt, fysioterapi med mer. KUHR inneholder informasjon om blant annet behandler, pasient, takster og egenandeler.

Konsultasjon hos fastlege, legevakt, fysioterapeut og logoped

I rapporten undersøker vi bruken av fastlege, legevakt, fysioterapeut (privat og kommunal), logoped og ridefysioterapi. Til dette benyttes KUHR-data fra KPR, som inneholder data om helserefusjonskrav sendt til Helfo. Ulik oppfølging kodes med forskjellige takstkoder. Som konsultasjon hos fastlege/legevakt regnes fysiske konsultasjoner, e-konsultasjoner, samtaleterapi og sykebesøk. Konsultasjon hos fysioterapeut/logoped omfatter krav kodet som undersøkelse, behandling individuelt eller i gruppe og videokonsultasjoner.

Tabell 2.1: Definisjon av konsultasjon etter tjenestetype.

Tjeneste

Regning med minst én av de følgende takster:

Fastlege og legevakt

2ad, 2ed, 2ak, 2fk, 615, 2ae, 2aek, 2af, 11ad, 11ak

Fysioterapi

A1a, A1d, A3a, A8a, A9a, B0a, B0d, B1a, B2b, B3a, C33a, C34a

Ridefysioterapi

T99

Logoped

A1a, A2a, A3a, A4a, A7a

Siste faglige endring: 18. januar 2024