Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 6.4Bruk av lege, fysioterapi og logoped

Figur 6.11 viser andel av pasientene med utviklingshemming som har hatt konsultasjon hos fastlege, legevakt, fysioterapeut, ridefysioterapeut og logoped i 2022. Mange av barna, 78 prosent, var på en eller flere konsultasjoner hos fastlegen i 2022. Videre var 25 prosent på legevakten. Fysioterapi ble benyttet av totalt 12 prosent, mens 6 prosent hadde vært på ridefysioterapi. Til sammen 14 prosent hadde hatt konsultasjon hos logoped.

Andel av habiliteringspasientene med utviklingshemming som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og grad av utviklingshemming.
Figur 6.11: Andel av habiliteringspasientene med utviklingshemming som har hatt konsultasjoner i 2022, etter alder og grad av utviklingshemming.

Av barna under 10 år hadde ca. 80 prosent minst én konsultasjon hos fastlege i 2022. Denne andelen var litt lavere blant barna i eldre aldersgrupper (mellom 75 og 77 prosent).  Det var relativt små forskjeller etter grad av utviklingshemming.

De yngste barna hadde i størst grad vært i kontakt med legevakt (45 prosent), mens dette gjaldt mellom 19 og 27 prosent av barna i eldre aldersgrupper. Fra 10-årsalderen var andelen høyest blant barna med alvorlig eller dyp utviklingshemming.

Videre var 16 prosent av barna i alderen 0–5 år på minst én konsultasjon hos fysioterapeut i 2022. I eldre aldersgrupper gjaldt dette mellom 9 og 12 prosent. Fra 10-årsalderen var andelen som hadde hatt konsultasjon hos fysioterapeut høyest blant barna med alvorlig/dyp utviklingshemming. Ridefysioterapi var mest utbredt blant barna mellom 10 og 15 år, hvorav rundt 8 prosent hadde fått dette, og andelen var høyst blant barna med moderat psykisk utviklingshemming.

Logoped ble i 2022 benyttet av 26 prosent i alderen 0–5 år. Det var mindre utbredt hos eldre barn, og blant 16- og 17-åringene hadde 7 prosent vært på konsultasjon hos logoped. I alle aldersgrupper var andelen som hadde vært til logoped høyest blant barna med moderat utviklingshemming.

Figur 6.12 viser gjennomsnittlig antall konsultasjoner per pasient med utviklingshemming som har vært hos fastlege, legevakt, fysioterapeut, ridefysioterapeut og logoped i 2022.

Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med utviklingshemming.
Figur 6.12: Antall konsultasjoner per tjenestemottaker i 2022 blant barna med utviklingshemming.

Antall konsultasjoner per pasient som hadde vært til fastlegen var høyest blant barna i alderen 0–5 år (4,6). I øvrige aldersgrupper varierte tallet mellom 3,1 og 3,6. Fordelingen av konsultasjoner hos legevakt ble ikke inkludert i figuren her, eller i kapitlene for autismespekterforstyrrelse og cerebral parese, ettersom den i liten grad varierte mellom pasientgrupper.

Fysioterapi var området med flest konsultasjoner per pasient. Antallet var høyest blant barna i alderen 10–12 år, som hadde 24,7 konsultasjoner per pasient.  For ridefysioterapi var det flest konsultasjoner per pasient blant barna i alderen 13–17 år (overkant av 20).

For barna som hadde vært til logoped varierte antall konsultasjoner per pasient fra 16,7 blant de i 0–5-årsalderen, til 21,4 blant 10–12 åringene.

Siste faglige endring: 18. januar 2024