Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 10Bruk av tjenester i perioden 2017-2020 blant de som fikk heldøgns omsorg i 2020

Til sammen 15 797 av de med demensdiagnose i 2017 mottok heldøgns omsorg i 2020. Figuren under viser deres bruk av tjenester i perioden fra 2017 til 2020. 93 prosent av de som fikk heldøgns omsorg i 2020 mottok også helse- og omsorgstjenester i 2017.

Av de som mottok heldøgns omsorg i 2020 var 88 prosent på langtidsopphold i institusjon i 2020, og 44 prosent hadde langtidsopphold i 2017. De fleste av disse mottok tjenester i hjemmet (66 prosent) i 2017. Over halvparten av mottakerne av heldøgns omsorg i 2020 fikk tjenester i hjemmet frem til og med 2018, før denne andelen ble redusert til 42 prosent i 2019 og 29 prosent i 2020.

Figur 20: Bruk av tjenester i perioden 2017 til 2020 blant de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N= 15 979. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.
Figur 20: Bruk av tjenester i perioden 2017 til 2020 blant de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N= 15 979. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.

Av de som mottok heldøgns omsorg i 2020 fikk rundt halvparten også heldøgns omsorg i 2017. Om lag syv av ti fikk heldøgns omsorg i 2018, og om lag åtte av ti fikk heldøgns omsorg i 2019.

Figur 21: Antall og andel som mottok heldøgns omsorg i 2017, 2018 og 2019 av de som mottok heldøgns omsorg i 2020. prosentandel er beregnet ut fra de som mottok heldøgn omsorg i 2020.
Figur 21: Antall og andel som mottok heldøgns omsorg i 2017, 2018 og 2019 av de som mottok heldøgns omsorg i 2020. prosentandel er beregnet ut fra de som mottok heldøgn omsorg i 2020.

Totalt 95 prosent av kvinnene og 89 prosent av mennene som mottok heldøgns omsorg i 2020 fikk også helse- omsorgstjenester i 2017. Figur 22 viser andelene av kvinnene og mennene med heldøgns omsorg i 2020 som mottok ulike tjenester i 2017-2020.

I løpet av 2020 var omtrent ni av ti av både mennene og kvinnene som mottok heldøgns omsorg på langtidsopphold i institusjon.  En høyere andel av mennene enn kvinnene med heldøgns omsorg i 2020 hadde i løpet av året også hjemmetjenester og tidsbegrensede institusjonstjenester. Dette tyder på mennene i noe større grad enn kvinnene var hjemmeboende i løpet av året de mottok heldøgns omsorg.

En høyere andel av kvinnene enn mennene som mottok heldøgns omsorg i 2020, var i 2017 på langtidsopphold i institusjon eller benyttet velferdsteknologi, mens mennene i 2017 i større grad enn kvinnene mottok tidsbegrensede institusjonstjenester.

Figur 22: Bruk av tjenester i perioden 2017 til 2020 blant de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N for kvinner=11 080. N for menn=4 712. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.
Figur 22: Bruk av tjenester i perioden 2017 til 2020 blant de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N for kvinner=11 080. N for menn=4 712. En person kan motta flere typer tjenester innenfor samme år. Derfor vil ikke andelene summeres til 100.

Av kvinnene som mottok heldøgns omsorg i 2020 var det 54 prosent som også mottok heldøgns omsorg i 2017. Andelen blant mennene var lavere (43 prosent). Det kan tyde på en høyere andel av kvinnene enn mennene som fikk heldøgns omsorg i 2020 hadde vært mottakere av heldøgns omsorg gjennom hele perioden. Det er imidlertid ikke kontrollert om bruken av heldøgns omsorg fra 2017 til 2020 henger sammen i tid.

Figur 23: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017,2018 og 2019 av de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N for kvinner= 11 080. N for menn=4 712.
Figur 23: Andel som mottok heldøgns omsorg i 2017,2018 og 2019 av de som mottok heldøgns omsorg i 2020. Prosent. N for kvinner= 11 080. N for menn=4 712.

Siste faglige endring: 22. februar 2023