Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 9.1VEDLEGG 1 Referansegruppen med oppnevnt representanter for utredningen

Aktør

Representant

Helse Sør-Øst RHF

Irene Sætran

Spesialrådgiver ved enhet for utdanning og kompetanse, Helse Sør-Øst RHF

Vibeke Kristiansen

Avdelingsleder, Avdeling for utdanning og kompetanse, Akershus universitetssykehus HF

Elisabeth Kaasa

Helsefaglig sjef, Vestre Viken HF, Stab Medisin og helsefag

Veronica Håheim

AKS Drammen sykehus/ AKS student USN

Helse Vest RHF

Eline Vartdal Sætre

Rådgiver, Helse Bergen HF, FoU, seksjon for fag og utdanning, Helse Vest RHF

Åse Humberset

Ass. Avdelingssykepleier, Nevrokirurgisk avdeling, Helse Bergen HF

Else Ørstavik Hollund

Fagsjef, Mottaksklinikken, Helse Stavanger HF

Aud Lisa Kjøl

Seksjonsleder kirurgisk seksjon, Stord sjukehus

Helse Midt-Norge RHF

Grete Ottersen Samstad

Helsefaglig sjef, seksjon for helsefag og utdanning, St Olavs hospital, Helse Midt-Norge

Liv Hilde Ruud

Seksjonsleder, Kirurgisk sengepost 1, Klinikk Ålesund

Elisabeth Kvam Tronstad

Avdelingsleder, Medisin, sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag

Kari Sund Larsen

Avdelingsleder, Medisin, sykehuset Namsos, Helse Nord-Trøndelag

Viggo Mastad

Avdelingssjef, Nevroklinikken, St Olavs hospital

Brita Henning

Forsknings- og fagutviklings-sykepleier, Barne- og ungdomsklinikken, St Olavs hospital

Monica Granaas

Fagutviklingssykepleier, utdannet AKS, Kirurgisk klinikk, St Olavs hospital

Helse Nord RHF

Siw Skår

Rådgiver, fagavdelingen, Helse Nord RHF

Astrid Jakobsen

Seksjonsleder, seksjon for kunnskapsbygging, Nordlandssykehuset, Helse Nord RHF

Anita Holstad

Fagutviklingssykepleier, akuttmedisinsk klinikk, Nordlandssykehuset

NCD-alliansen

Eli Gunhild By

Fagsjef i Nasjonalforeningen for folkehelsen

Svana Heimisdottir Danbolt

Kreftforeningens rådgivningstjeneste

Pasient- og brukerombudet

Mette Eriksen

Pasient- og brukerombud, Finnmark

Marianne Gjøsæther Litland

Pasient- og brukerombud, Hordaland

KS - Kommunesektorens organisasjon

Liv Overaae

Avdeling helse og velferd

Fagforbundet

Solveig Håbetsås

Fagforbundet / medlem av den nasjonale faggruppa for sykepleiere

Norsk Fysioterapeutforbund

Åse Kristine Waglen

 

Norsk sykepleierforbund

Line Hasund

Fag- og helsepolitisk avdeling

Eva Østvik

Fag- og helsepolitisk avdeling

Den norske legeforening

Trakk seg fra referansegruppearbeidet etter å ha blitt forelagt rapportutkast. Representanter føres derfor ikke opp.

Lovisenberg diakonale høgskole

Lars Mathisen

Rektor

Universitetet i Sørøst-Norge

Linn Hege Førsund

Programkoordinator master i avansert klinisk allmennsykepleie, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Gro Næss

Universitetslektor/stipendiat, emneansvarlig geriatrisk vurderingskompetanse og akuttmedisinsk vurderingskompetans, Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Universitetet i Oslo

Randi Opheim

Førsteamanuensis, Avdeling for sykepleievitenskap

Oslo Met

Marit Kirkevold

Professor/Instituttleder, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Marit Kvangarsnes

Professor, Institutt for helsevitenskap Ålesund

Kjersti Grønning

Professor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie

Universitetet i Stavanger

Ida H Mykkeltveit

Førstelektor, det helsevitenskapelige fakultet

Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske universitet

Ragnhild Nicolaisen

Universitetslektor, ansvar for masterkandidater i infeksjonssykepleie, Institutt for helse- og omsorgsfag

Siste faglige endring: 01. november 2021