Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

Kapittel 2.1Kontekst for oppdraget

I henhold til Nasjonal helse- og sykehusplan 2020 til 2023 (NHSP; (Meld. St. 7, 2019-2020)) skal behovet for sykepleiere med klinisk breddekompetanse i sykehus utredes. Dette inngår som ledd i å finne tiltak for å realisere en bærekraftig og realistisk tilgang på arbeidskraft og rett kompetanse i spesialisthelsetjenesten for fremtiden. Spesifikt ønskes det at behovet for klinisk breddekompetanse utredes knyttet til kompetansebehov for sykepleiere som jobber ved tjenestesteder som sengeposter, i poliklinisk arbeid, dagbehandling, ambulante tjenester og hjemmesykehus (kapittel 9.4.6 (Meld. St. 7, 2019-2020). Ansvaret for utredningen er gitt til Helsedirektoratet og denne rapporten er et svar på dette oppdraget.

Siste faglige endring: 14. oktober 2021