Du benytter en nettleser vi ikke støtter. Se informasjon om nettlesere

5.14. 17/5578 Bruk av tilstandskode R52.2 Annen kronisk smerte

Denne saken ble behandlet og anbefalt avregnet i 2017, 2018, 2019 og 2020. Tidligere års analyser av ABF-data har vist at en stor andel av konsultasjoner gruppert til DRG 801R Lokal smertebehandling var registrert ved Sykehuset i Vestfold HF. Vanligste hovedtilstand i DRG 801R ved Sykehuset Vestfold var R52.2 Annen kronisk smerte, med prosedyrekoden WDAL15 Akupunktur som en vanlig prosedyrekode. Sykehuset i Vestfold HF rapporterte bruk av akupunktur oftere enn andre helseforetak, og oftest med hovedtilstand R52.2. Ved andre helseforetak ble akupunktur hovedsakelig benyttet i forbindelse med svangerskap og fødsel, med vanligste hovedtilstand Z37.0 Enkeltfødsel, levendefødt.

Utvalgets vurderinger

Avregningsutvalget anser saken som medisinsk avklart, og utvalget står for sin vurdering av at dette er aktivitet som ikke skal inngå i ISF.  Aktivitet av denne typen kan avregnes også for 2020.

Se tidligere årsrapporter for utfyllende informasjon.

Anbefaling

Avregningsutvalget oversender saken til Helsedirektoratet for videre behandling og eventuell beregning av avregning. Utvalget ser ikke behov for videre medisinske avklaringer i saken.

 

Sist faglig oppdatert: 30. november 2021